2021.gada 12.maijs

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 12.maija ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par izmaiņām Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 22.maija lēmumā Nr. 18/1 “Par ražošanas ēkas Kustes dambī 30A, Ventspilī, un tai pieguļošās zemes iznomāšanu”.