2024.gada 31.janvāris

Ventspils brīvostas valdes 2024.gada 31. janvāra sēdes darba kārtība:

 1. Par Ventspils brīvostas valdes 2023. gada 27. decembra sēdes protokola Nr. 29/2023 apstiprināšanu.
 2. Par Ventspils brīvostas valdes 2024. gada 18. janvāra ārkārtas sēdes protokola Nr. 1/2024 apstiprināšanu.
 3. Par nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli.
 4. Par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos un Baltijas jūras austrumkrasta ostās 2023.gada 12 mēnešos.
 5. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2023. gada Investīciju programmas izpildi uz 2023. gada 31. decembri.
 6. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2023.gada budžeta izpildi.
 7. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2023.gada iepirkumu plāna izpildi.
 8. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2023.gada nefinanšu mērķu izpildi.
 9. Par Ventspils brīvostas pārvaldes 2024.gada nefinanšu mērķiem.
 10. Par Ventspils brīvostas valdes lēmumu izpildi.
 11. Par iesniegumiem un izmaiņām līgumos.
 12. Par nomas līgumu ar SIA “VATS”.
 13. Par SIA “Ventkondensāts” maksātnespējas pieteikumu.
 14. Par vienošanās par ostu veicamajām iemaksām Ostu attīstības fondā 2024.gadā akceptēšanu.
 15. Par papildu būvdarbiem objektā “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve”.
 16. Par Ventspils brīvostas infrastruktūru.
 17. Par vides sanācijas projektu.
 18. Par SIA “VERĢI” un biedrības “Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība” iesniegumiem.
 19. Par Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieku, Mārketinga un attīstības nodaļas vadītāju un Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieku, Inženiertehniskā departamenta vadītāju.
 20. Par Ventspils brīvostas valdes nākamās sēdes darba kārtību.