2024.gada 18.janvāris

Ventspils brīvostas valdes 2024.gada 18. janvāra ārkartas sēdes darba kārtība:

  1. Par termiņnoguldījuma līguma slēgšanu ar Luminor Bank AS Latvijas filiāli.