Valde

Brīvostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir valde, kurai ir pakļauta Ventspils brīvostas pārvaldnieka vadīta administrācija. Saskaņā ar Likumu par ostām Ventspils ostai ir četri valdes locekļi – ekonomikas, finanšu, satiksmes un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru izvirzītie pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo LR Ministru kabinets.

Valdes sēdes lēmumi

Valdes sastāvs

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

INGUNA STRAUTMANE 

Pārstāv: Satiksmes ministriju

Izglītība:

 • Biznesa augstskola Turība: profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs.
 • Latvijas Policijas akadēmija: otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība - jurista kvalifikācija.
 • Rīgas Tehniskā koledža: programmēšanas inženieris.

Profesionālā pieredze:

 • no 2019.gada februāra līdz šim brīdim: Ventspils brīvostas valdes locekle (pilnvaru termiņš - līdz 2025.gada 1.februārim).
 • no 2018.gada līdz šim brīdim: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktore.
 • no 2016. līdz 2018.gadam: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktora vietniece Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāja.
 • no 2015. līdz 2016.gadam: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktore.
 • no 2010. līdz 2015.gadam: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktora vietniece Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāja.
 • no 2013.gada līdz šim brīdim: Mērsraga ostas valdes locekle.
 • no 2009. līdz 2010.gadam: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktore.
 • no 2006. līdz 2009.gadam: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja.
 • no 2004. līdz 2006.gadam: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas juriskonsulte.
 • no 2000. līdz 2004.gadam: Aizsardzības ministrijas Militārā dienesta iesaukšanas centra vecākā referente.

Apbalvojumi:

 • 2016.gads - Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts;
 • 2015.gads - Satiksmes ministra Pateicības raksts.
 • 2014.gads - Satiksmes ministra Atzinības raksts.
  2011.gads - Satiksmes ministra Atzinības raksts.

 

VALDES LOCEKLE

LAILA SPALIŅA

Pārstāv:  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju

Izglītība:

 • Latvijas Universitāte: maģistra grāds sabiedrības vadībā.
 • Vidzemes augstskola: profesionālā bakalaura grāds komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās.

Profesionālā pieredze:

 • no 2019.gada februāra līdz šim brīdim: Ventspils brīvostas valdes locekle (pilnvaru termiņš - līdz 2025.gada 1.februārim).
 • no 2019.gada līdz šim brīdim: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ministra biroja vadītāja.
 • no 2015.gada līdz šim brīdim: SIA SPLN valdes locekle.
 • no 2010. līdz 2019. gadam: biedrības Mūsu darbs mieram valdes locekle.
 • no 2008. līdz 2019. gadam: biedrības Basketbola klubs “VEF Rīga” valdes locekle.
 • no 2008. līdz 2018.gadam: biedrības Basketbola klubs “VEF Rīga” direktore.
 • no 2007. līdz 2008.gadam: biedrības Basketbola klubs “VEF Rīga” sabiedrisko attiecību konsultante.
 • no 2005. līdz 2007.gadam: Rīgas domes priekšsēdētāja preses sekretāre.
 • no 2004. līdz 2005.gadam: Izglītības un zinātnes ministres padomniece komunikācijas lietās.
 • no 2003. līdz 2004.gadam: Latvijas Republikas Saeimas frakcijas konsultante.
 • no 2002. līdz 2005.gadam Latvijas Republikas Saeimas deputātes palīdze.

Sabiedriskā darbība:

 • no 2016.gada: biedrības Latvijas Basketbola savienība padomes locekle

 

 

 

 

 

VALDES LOCEKLIS

Andis Zariņš

Pārstāv: Ekonomikas ministriju

Izglītība: 

 • Rīgas tehniskā universitāte: Inženierzinātņu maģistra grāds enerģētikā un elektrotehnikā.
 • Rīgas tehniskā universitāte: Inženierzinātņu bakalaura grāds enerģētikā un elektrotehnikā.

Profesionālā pieredze:

 • no 2023.gada marta līdz šim brīdim: Ventspils brīvostas valdes loceklis.
 • no 2020. gada līdz šim brīdim: Ekonomikas ministra padomnieks uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības jautājumos.
 • no 2021. gada janvara līdz 2022.gada decembrim: Ventspils novada priekšsēdētajā vietnieks attīstības un uzņēmējdarbības jautājumos.
 • no 2022. gada janvāra līdz 2022. gada decembrim: Ekonomikas ministra ārštata padomnieks enerģētikas jautājumos.
 • no 2018. gada līdz 2021. gada jūlijam:AS ’’Sadales tīkls’’, Operatīvā darba inženieris.
 • no 2013. gada līdz 2021.gada jūlijam: Ventspils novada domes deputāts. 

Apbalvojumi:

 • 2022. gada Ekonomikas ministrijas atzinības raksts.