Valde

Brīvostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir valde, kurai ir pakļauta Ventspils brīvostas pārvaldnieka vadīta administrācija. Saskaņā ar Likumu par ostām Ventspils ostai ir četri valdes locekļi – ekonomikas, finanšu, satiksmes un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru izvirzītie pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo LR Ministru kabinets.

Valdes sēdes lēmumi

Valdes sastāvs

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

INGUNA STRAUTMANE 

Pārstāv: Satiksmes ministriju

Izglītība:

 • Biznesa augstskola Turība: profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs.
 • Latvijas Policijas akadēmija: otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība - jurista kvalifikācija.
 • Rīgas Tehniskā koledža: programmēšanas inženieris.

Profesionālā pieredze:

 • no 2019.gada februāra līdz šim brīdim: Ventspils brīvostas valdes locekle (pilnvaru termiņš - līdz 2025.gada 1.februārim).
 • no 2018.gada līdz šim brīdim: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktore.
 • no 2016. līdz 2018.gadam: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktora vietniece Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāja.
 • no 2015. līdz 2016.gadam: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktore.
 • no 2010. līdz 2015.gadam: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktora vietniece Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāja.
 • no 2013.gada līdz šim brīdim: Mērsraga ostas valdes locekle.
 • no 2009. līdz 2010.gadam: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktore.
 • no 2006. līdz 2009.gadam: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja.
 • no 2004. līdz 2006.gadam: Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas juriskonsulte.
 • no 2000. līdz 2004.gadam: Aizsardzības ministrijas Militārā dienesta iesaukšanas centra vecākā referente.

Apbalvojumi:

 • 2016.gads - Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts.
 • 2015.gads - Satiksmes ministra Pateicības raksts.
 • 2014.gads - Satiksmes ministra Atzinības raksts.
  2011.gads - Satiksmes ministra Atzinības raksts.

 

VALDES LOCEKLIS

SANDIS CAKULS

Pārstāv:  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju

Izglītība: 

 • Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma
 • Latvijas Universitāte: Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (M.iur.).
 • Latvijas Universitāte: Jurista kvalifikācija (Dipl.iur.).

Profesionālā pieredze: 

 • no 2024.gada februāra līdz šim brīdim: Ventspils brīvostas valdes loceklis.
 • no 2014.gada līdz šim brīdim: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, valsts sekretāra vietnieks investīciju jautājumos.
 • no 2020. līdz 2021.gadam: SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, valdes loceklis.
 • no 2013. līdz 2014.gadam: Kultūras ministrija, Eiropas Savienības fondu departamenta direktors.
 • no 2003. līdz 2013.gadam: Projektu ieviešanas departaments, juriskonsults.

Apbalvojumi:

 • 2022.gads - Ministru kabineta Atzinības raksts.
 • 2019.gads - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Atzinības raksts.
 • 2014.gads - Kultūras ministrijas Atzinības raksts.

 

 

 

 

 

VALDES LOCEKLIS

ARTŪRS ZANDERSONS

Pārstāv: Ekonomikas ministriju

Izglītība:

 • Fudanas Universitāte (Šanhaja, Ķīna): Ķīniešu mandarīnu, HSK (ķīniešu valodas prasmes pārbaude) 3. līmenis.
 • Rīgas Tehniskā universitāte un Norvēģijas Baskerudas Universitātes koledža: Maģistrs biznesa vadībā, inovācijas.
 • Rīgas Tehniskā universitāte: Bakalaurs, uzņēmējdarbība un vadība.

Profesionālā pieredze: 

 • no 2024.gada februāra līdz šim brīdim: Ventspils brīvostas valdes loceklis.
 • no 2023.gada septembra līdz šim brīdim:Ekonomikas ministrija, Ministra padomnieks ekonomikas jautājumos.
 • no 2016.gada decembra līdz šim brīdim: Projektu vadības eksperts, Projektu vadītājs / Eksperts.
 • no 2023.gada janvāra līdz septembrim: Satiksmes ministrija, Ministra padomnieks inovāciju ieviešanas jautājumos.
 • no 2021. līdz 2023.gadam: SWBaltics, Projekta vadītājs.
 • no 2018. līdz 2019.gadam: 4Finance Group,Vecākais projektu vadītājs.
 • no 2017.līdz 2018.gadam: Allnex kompetences centrs (SSC), Nepārtrauktas procesu uzlabošanas projektu vadītājs.
 • no 2014. līdz 2016.gadam: Deloitte Latvia, Menedžeris, Projektu vadītājs.
 • no 2013.gada februāra līdz novembrim: Corporate & Public Management Consulting Group Ltd. (Moldovas Republika), Vecākais publisko pakalpojumu pārbūves eksperts.
 • no 2012. līdz 2016.gadam: Startup Latvija, Līdzdibinātājs, valdes loceklis.
 • no 2011. līdz 2012.gadam: Cleantech Open, Projektu vadītāja asistents.
 • no 2009. līdz 2011.gadam: PricewaterhouseCoopers Ltd., Konsultants.

Papildus informācija:

 • Pasaules Muitas organizācijas Atzinības sertifikāta īpašnieks par izcilu pakalpojumu sniegšanu starptautiskajai muitas sabiedrībai, 2021
 • Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) “Digitizācijas” darba grupas loceklis, 2017
 • Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) “Shared Services” darba grupas loceklis, 2017
 • Ķīnas valdības stipendijas ieguvējs ķīniešu valodas un biznesa studijām un pētījumu veikšanai “Latvijas-Ķīnas inovāciju tilta veidošana” Fudanas Universitātē Šanhajā, Ķīnā, 2016
 • YouNoodle globālās novatoriskās uzņēmējdarbības līderu kopienas YN1K līdzdibinātājs Sanfrancisko, Amerikas Savienotajās Valstīs, 2012
 • Baltijas-Amerikas Brīvības fonda stipendijas ieguvējs Amerikas Savienotajās Valstīs, 2011