Kontakti

Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām

Projekta ietvaros plānots veikt nepieciešamos uzlabojumus 19 pievadceļu (ielu) posmiem 12,7209 km garumā.

Projekta mērķis ir nodrošināt Ventspils brīvostas pievadceļu infrastruktūras ilgtspējīgu attīstību, pilnveidojot problemātiskos autotransporta pievadceļu posmus uz ostas esošajām piestātnēm, termināļiem un industriālajām zonām, kā arī veidojot savienojumus iztrūkstošajos pievadceļu posmos.

Lai pilnveidotu Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā esošo ostas publisko koplietošanas infrastruktūru, projekta galvenās plānotās darbības ir autotransporta pievadceļu ostai būvniecība – jaunu pievadceļu posmu izbūve un esošo pievadceļu posmu pilna seguma konstrukciju pārbūve vai to nestspējas stiprināšana ar seguma virskārtas atjaunošanu, kā arī ar pievadceļiem saistītās infrastruktūras un labiekārtojuma – gājēju ietvju, lietusūdens novadīšanas sistēmu, ielu apgaismojuma un satiksmes drošības elementu izbūve vai pārbūve.

Būtiskākie sagaidāmie projekta rezultāti un ekonomiskie ieguvumi:

- atjaunoti vai no jauna izbūvēti 19 Ventspils brīvostas pievadceļu (ielu) posmi 12,7209 km garumā;

- uzlabota transporta tīkla caurlaides spēja un transporta infrastruktūras pieejamība un kvalitāte pilsētā un ostā;

- nodrošināta tranzīta kravu pārvadājumu iespējami ātra nokļūšana ostas kravu pārkraušanas punktos;

- samazināts avārijas risku līmenis, kas saistīts ar bīstamo kravu transportlīdzekļu kustību, kā arī uzlabota avārijas, tehnisko, un komunālo dienestu piekļuve ostas termināļiem un industriālajām zonām;

- samazināts ceļu satiksmes negadījumu skaits un mazināta to smaguma pakāpe/sekas;

- samazināta autotransporta slodze uz pilsētvidi un tā ietekme uz Ventspils pilsētas iedzīvotājiem (gaisa piesārņojuma, smaku, trokšņu līmeņa un vibrāciju samazinājums pilsētā, u.c.).

Projekts Nr.6.1.1.0/17/I/001 “Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 19 862 150,37 EUR, tai skaitā, plānotais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā ir 16 882 827,81 EUR.

01.06.2017. Sāksies Uzvaras un Tērvetes ielu rekonstrukcija un jauna ceļa būvniecība Talsu ielā

16.06.2017. Ventspils brīvostas pārvalde rekonstruēs divus posmus dzintaru ielā

22.06.2017. Uzsākti Talsu ielas 200 piebraucamā ceļa izbūves darbi

03.08.2017. Satiksmei atvērs pārbūvēto Uzvaras ielu Ventspilī

19.09.2017. Būvē jaunas ielas un remontē ceļus 

19.10.2017. Turpinās remontdarbi Dzintaru ielā 

20.12.2017. Pie Dienvidu mola sākušies pievedceļu būvniecības darbi

13.02.2018. Pievedceļi ostai - ielas pilsētai 

11.05.2018. Pie Ventspils robežas sāksies Kuldīgas ielas pārbūve

01.06.2018. Sāksies lietus kanalizācijas sistēmas pārbūve Zvaigžņu ielā

06.06.2018. Satiksmes pārvadu pār Dzintaru ielu Ventspilī atjaunos SIA "CTB"

26.06.2018. Ventspilī būvēs divas jaunas ielas 

04.07.2018. Maskavas ielā uzsākti būvdarbi, ir satiksmes ierobežojumi 

06.07.2018. Zvaigžņu ielā turpinās būvdarbi 

01.08.2018. Pilnveido pievedceļus, kas ir arī pilsētas ielas

22.08.2018. Sāksies Ostas ielas izbūve Ventspilī 

29.08.2018. Uzsākti būvniecības darbi Kurzemes ielā 

05.09.2018. Remontdarbi Durbes ielā

03.10.2018. No 4.oktobra būs satiksmes ierobežojumi Durbes ielā 

09.10.2018. Kurzemes ielā uzsāks remontdarbu trešo posmu 

18.10.2018. Turpinās Ostas ielas izbūves un vēsturisko Jūras darbnīcu teritorijas labiekārtošanas darbi 

24.10.2018. Noslēgusies Zvaigžņu ielas rekonstrukcija Ventspilī 

30.10.2018. Atjaunots satiksmes pārvads pār Dzintaru ielu Ventspilī

12.12.2018. Noslēdzas Kuldīgas ielas pārbūve 

12.12.2018. Kurzemes iela atvērta satiksmei 

14.12.2018. No šodienas satiksmei atvērta Durbes iela 

19.12.2018. Atjauno un izbūvē ostas pievedceļus 

22.01.2018. Priekšā vērienīgs būvniecības gads 

18.04.2019. Atsāksies būvdarbi Kurzemes ielā

18.04.2019. Atsāksies būvdarbi Durbes ielā

09.05.2019. Durbes ielā uz laiku tiks ierīkota vienvirziena satiksme

07.06.2019. 7.jūnija vakarā atvērs vienvirziena satiksmi visā durbes ielas garumā

26.06.2019. Durbes ielā sākušies asfaltēšanas darbi

02.07.2019. Turpinās ostas pievedceļu būvniecība

02.08.2019. Pilsētas svētku laikā satiksmei atvērs Kurzemes ielu

21.08.2019. Ventspilī pabeigta nozīmīgas tranzītielas pārbūve 

23.08.2019. Veikti Durbes ielas pārbūves darbi

04.10.2019. Būvdarbu dēļ dažas dienas satiksmei slēgs Rāvas ielas posmu

12.11.2019. Gatavojas Rūpniecības, Kaiju un Plosta ielu atjaunošanai

27.12.2019. Gada spilgtākie notikumi Ventspils ostā 2019. gadā

24.04.2020. Apmeklētājiem atver atjaunoto Ostas ielas promenādi Ventspilī

07.09.2020. Ventspils brīvostas pārvalde turpina atjaunot ielu infrastruktūru Ventspilī

02.10.2020. Sāksies Rūpniecības ielas atjaunošana

23.12.2020. Atjaunos divvirzienu satiksmi Rūpniecības ielā

29.04.2021. Atsāksies būvdarbi Rūpniecības ielā

10.06.2021. Sāksies Ventas tilta seguma atjaunošana

29.06.2021. Tranzīta ceļiem atjauno segumu

15.07.2021. Mainīsies satiksmes organizācija pār Ventas tiltu

22.07.2021. Ventspils brīvostas pārvalde atjauno Kaiju un Plosta ielas

30.09.2021. Satiksme pār Ventas tiltu atjaunota, būvniekam būs jālabo būvniecības defekti

11.11.2021. Pabeigta termināļu pievedceļu atjaunošana Plosta ielā

24.11.2021. 25.novembrī atvērs satiksmi Kaiju ielā

30.06.2022. Brīvostas pievedceļu atjaunošanas projekts finiša taisnē

08.07.2022. Tiks atsākti Ventas tilta seguma atjaunošanas darbi

30.09.2022. Noslēgušies 2022.gadā plānotie ostas pievedceļu būvdarbi

30.11.2022. Gatavo materiālus pievedceļu nodošanai ekspluatācijā pēc būvdarbu pabeigšanas

28.02.2023. Šogad plānots pārbūvēt Ostas ielu Ventspilī

01.06.2023. Sāksies Ostas ielas pārbūve

29.09.2023. Turpinās Ostas ielas pārbūve

28.12.2023. Ostas ielas atjaunošanas darbos tehnoloģiskais pārtraukums

03.05.2024. Noslēgušies Ostas ielas atjaunošanas darbi Ventspilī