2022.gada 14.janvāris

Ventspils brīvostas valdes 2022.gada 14.janvāra ārkārtas sēdes darba kārtība: 

  1. Par izmaiņām Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 29.decembra lēmumā Nr. 31/20.
  2. Par līgumu ar SIA “Forpet Baltic”.