Loči

Ventspils brīvostas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā iespējams pieteikt loču pakalpojumus: kuģa ievešanu ostā no ārējā reida ar pietauvošanu pie piestātnes, kuģa attauvošanu un izvešanu ārējā reidā, kuģa pārvietošanu no vienas piestātnes uz citu, attauvojot un pietauvojot, kā arī deviācijas aprēķināšanu.

​Pakalpojuma pieteikumu, kurā norāda laiku un operācijas veidu, iesniedz pa e-pastu: kust_dienests@vbp.lv vai klātienē K.Valdemāra iela 14, Ventspilī.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni +371 63621040 vai +371 26329655.

Loču maksas apmēri par sniegtajiem pakalpojumiem norādīti Ventspils brīvostas maksās.