2021.gada 18.maijs

Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 18.maija ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “FORPET BALTIC”.