Valde

Brīvostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir valde, kurai ir pakļauta Ventspils brīvostas pārvaldnieka vadīta administrācija. Saskaņā ar Likumu par ostām un paritātes principu Ventspils ostai ir astoņi valdes locekļi – četri Ventspils pašvaldības pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar Ventspils pilsētas domes lēmumu, un četri ekonomikas, finanšu, satiksmes un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru izvirzītie pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo LR Ministru kabinets.

Valdes sastāvs

Aivars Lembergs, Ventspils brīvosta, valde

AIVARS LEMBERGS

Pārstāv: Ventspils pilsētas domi.
Dzimis: 1953. gadā.
Izglītība: Latvijas Valsts universitāte, ekonomista kvalifikācija.
Profesionālā pieredze:
no 1988. gada  Ventspils pašvaldības vadītājs;
no 1994. gada  Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas prezidents un valdes loceklis.
Apbalvojumi: Ventspils pilsētas domes Lielā Balva, III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis un III starptautiskā konkursa Gada cilvēks transportā – 1998 laureāta nosaukums.

 

Jānis Vītoliņš, Ventspils brīvosta, valde

JĀNIS VĪTOLIŅŠ

Pārstāv: Ventspils pilsētas domi.
Dzimis: 1954. gadā.
Izglītība: Rīgas Ekonomikas augstskola — uzņēmējdarbības vadības maģistra grāds, Rīgas Politehniskais institūts — inženieris celtnieks.
Profesionālā pieredze:
no 1989. gada — Dzīvokļu Komunālās apvienības direktors;
no 1996. gada — Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks; 
no 1996. gada — Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieks.
Apbalvojumi: Ventspils pilsētas domes Balva un Lielā Balva, valsts augstākais apbalvojums — Atzinības krusts.

 

Guntis Blumbergs, Ventspils brīvosta, valde

GUNTIS BLUMBERGS

Pārstāv: Ventspils pilsētas domi.
Dzimis: 1963. gadā.
Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, inženiera kvalifikācija.
Profesionālā pieredze:
no 1997. līdz 2006. gadam  Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
no 1999. līdz 2006. gadam un no 2009. gada  Ventspils brīvostas valdes loceklis; 
no 2006. līdz 2009. gadam  Latvijas Republikas Saeimas deputāts, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs; 
no 2009. gada  Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks.
Apbalvojumi: Ventspils pilsētas domes Balva un Lielā Balva.

 

Didzis Ošenieks, Ventspils brīvosta, valde

DIDZIS OŠENIEKS

Pārstāv: Ventspils pilsētas domi.
Dzimis: 1976. gadā.
Izglītība: Ventspils Augstskola, uzņēmējdarbības vadības maģistra grāds.
Profesionālā pieredze:
no 2004. līdz 2006. gadam  Ventspils labiekārtošanas kombināta izpilddirektors;
no 2006. gada  Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
no 2006. gada  Ventspils brīvostas valdes loceklis.
Apbalvojumi: Ventspils pilsētas domes Balva.

 

KASPARS OZOLIŅŠ

Pārstāv: Satiksmes ministriju.
Dzimis: 1977.gadā.
Izglītība: Biznesa augstskola Turība — maģistra grāds jurisprudencē, Latvijas Universitāte — otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība jurisprudencē.
Profesionālā pieredze:
No 1999. gada līdz 2000. gadam — Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu stratēģijas un metodoloģijas nodaļas juriskonsults;
No 2000. gada līdz 2002. gadam — Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Eiropas integrācijas nodaļas vadītājs;
No 2002. gada līdz 2003. gadam — Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta direktors;
No 2003. gada līdz 2003. gadam — Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Starptautisko attiecību departamenta direktors;
No 2003. gada līdz 2012. gadam — Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs;
No 2005. gada līdz 2012. gadam — SIA Valmieras siltums valdes priekšsēdētāja vietnieks;
No 2007. gada līdz 2008. gadam — Grāmatvedības un finanšu koledžas vieslektors;
No 2010. gada līdz 2011. gadam — SIA VTU Valmiera valdes loceklis;
No 2011. gada līdz 2013. gadam — Satiksmes ministra padomnieks;
No 2012. gada līdz 2013. gadam — VAS Starptautiskā lidosta Rīga valdes loceklis;
No 2013. gada līdz 2013. gadam — VAS Latvijas dzelzceļš viceprezidents iepirkumu un projektu vadības jautājumos;
No 2013. gada — Satiksmes ministrijas valsts sekretārs;
No 2013. gada līdz 2014. gadam un no 2016.gada — Ventspils brīvostas valdes loceklis;
No 2014. gada līdz 2016. gadam — Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieks.
 
 

SANDRA SONDORE 

Pārstāv: Ekonomikas ministriju.
Izglītība: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte - doktorantūra, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte - tiesību maģistra zinātniskais grāds, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte - jurista kvalifikācija, biznesa institūts RIMPAK Livonija - 2 kursi starptautisko tiesību bakalaura programmā.
Profesionālā pieredze:
No 1994. gada līdz 1997. gadam — A/S SWH Rīga juriskonsulte;
No 1998. gada līdz 1999. gadam — Valsts sanitārās inspekcijas Juridiskās daļas vadītāja;
No 1999. gada līdz 2000. gadam — Valsts prezidenta kanceleja, Valsts prezidentes Vairas Vīķes - Freibergas padomniece juridiskajos jautājumos;
No 2008. gada līdz 2009. gadam — Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras pasniedzēja;
No 2000. gada līdz 2011. gadam — Valsts prezidenta kanceleja,  Valsts prezidentu Vairas Vīķes - Freibergas un Valda Zatlera padomniece likumdošanas jautājumos;
No 2011. gada — Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Ārlietu ministra padomniece; 
No 2017. gada — Ventspils brīvostas valdes locekle. 
 
 
 

RINGOLDS  BEINAROVIČS

Pārstāv: Finanšu ministriju.
Dzimis: 1970. gadā.
Izglītība: Latvijas Universitāte — bakalaura grāds tiesību zinātnē, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola — pedagoģijas maģistra grāds skolvadības nozarē, Liepājas Pedagoģiskā augstskola — Augstākā izglītība speciālās skolas skolotāja specialitātē.
Profesionālā pieredze:
No 1994. gada līdz 1996. gadam — Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes lietu departamenta vecākais referents;
No 1996. gada līdz 1996. gadam — Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes lietu departamenta direktora vietnieks;
No 1996. gada līdz 2004. gadam — Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra direktors;
No 2004. gada līdz 2008. gadam — Nodarbinātības valsts aģentūras direktors;
No 2008. gada līdz 2012. gadam — Labklājības ministrijas valsts sekretārs;
No 2012. gada līdz 2015. gadam — VAS Latvijas Valsts ceļi valdes loceklis;
No 2014. gada līdz 2015. gadam — Sabiedrības integrācijas fonda direktora vietnieks;
No 2015. gada līdz 2016. gadam — Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;
No 2016. gada — Finanšu ministres biroja vadītājs;
No 2016. gada — Ventspils brīvostas valdes loceklis.
Apbalvojumi: Latvijas Republikas Ministru kabineta kā arī Labklājības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti un Latvijas Republikas Ministru Prezidenta pateicības raksts 2010.

 

Edijs Vaznis, Ventspils brīvosta, valde

EDIJS VAZNIS

Pārstāv: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Dzimis: 1984. gadā.
Izglītība: Latvijas Universitāte — Juridiskā fakultāte, otrā līmeņa profesionālais jurista grāds.
Profesionālā pieredze:
no 2005. līdz 2008. gadam — juristkonsults ZAB Platacis un Partneri;
no 2008. līdz 2009. gadam — SIA Komunālceltnieks ANO jurists;
no 2009. līdz 2012. gadam — zvērināta advokāta palīgs ZAB Platacis un Partneri;
no 2012. gada — zvērināts advokāts ZAB A.P. un Partneri;

no 2013. gada — VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra ārštata padomnieks;

no 2014. gada — Ventspils brīvostas valdes loceklis.