Mārketinga un attīstības nodaļa

Mārketinga un attīstības nodaļas darbības virzieni:

  • investīciju projektu piesaiste, plānošana un īstenošana;
  • Eiropas Savienības fondu projektu vadība;
  • mārketinga, zīmolvedības un reklāmas jautājumi;
  • sadarbība ar esošajiem un potenciālajiem partneriem, tajā skaitā — pārstāvniecība starptautiskās izstādēs un pasākumos;
  • tirgus izpēte un analīze.
Igors Udodovs, Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs, Ventspils brīvosta

Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs

Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs
Tālrunis: (+371) 63602301