Mārketinga un attīstības nodaļa

Mārketinga un attīstības nodaļas darbības virzieni:
- investīciju projektu piesaiste, plānošana un īstenošana;
- mārketinga, zīmolvedības un reklāmas jautājumi;
- sadarbība ar esošajiem un potenciālajiem partneriem, tajā skaitā — pārstāvniecība starptautiskās izstādēs un pasākumos.
Igors Udodovs, Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs, Ventspils brīvosta

Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs

Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs
Tālrunis: +371 63602334