Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Krasta izskalojumu likvidēšana Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13A rajonā
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /18
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Viktorija Bursakovska, t. 63602308, [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Krasta izskalojumu likvidēšana Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13A rajonā saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums) un Veicamo darbu tāmi (2.pielikums).

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darbu veikšanas tiesību piešķiršanas un atļaujas (orderi) par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā saņemšanas no Pasūtītāja.

Objekta atrašanās vieta: Plosta iela 20/14, Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 15.martam plkst.1100, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/76606

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.03.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
11.03.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
63602308
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 15.martam plkst. 11:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Logerss"
Līguma priekšmets:
Krasta izskalojumu likvidēšana Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13A rajonā
Līguma cena:
2 796.55
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
29.03.2022