Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /95
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Kristīne Jansone, t. 63602326, [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu (no latviešu valodas svešvalodā vai no svešvalodas latviešu valodā) nodrošināšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), šādās valodās: angļu, krievu, ķīniešu, vācu.

CPV kods: 79530000-8 (Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Paredzamā līgumcena: EUR 4 132.33 (četri tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro un 33 centi) bez PVN.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 26.septembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
26.09.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
12.09.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Kristīne Jansone
Tālrunis:
63602326
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 26.septembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Linearis"
Līguma priekšmets:
Par tulkošanu
Līguma cena:
4 132.23
Līguma valūta:
pēc fakta
Līguma noslēgšanas datums:
07.10.2022