Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
IHC grunts uztvērēja remonts gruntssūcējam DZELME, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2020 /87
Iepirkuma apraksts:

Grunts uztvērēja remonts g/s DZELME, turpmāk – remonts, veicams darba aprakstā  noteiktajā apjomā (1.pielikums).

Remonts jāveic 7 (septiņu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Garantijas laiks – 6 (seši) mēneši no grunts uztvēŗēja uzstādīšanas brīža.

Uzstādīšanas vieta – gruntssūcējs DZELME Ventspils ostā, piestātni precizēt pirms uzstādīšanas.

Avanss netiek paredzēts.

Iepirkums izsludināts elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/44426

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2020.gada 10.septembrim plkst 1000

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:

„Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.

Piedāvājums atklātā iepirkumā “”IHC grunts uztvērēja remonts gruntssūcējam  DZELME Ventspilī, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/87;

Neatvērt līdz 2020.gada 10.septembrim plkst 1000;

Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts.”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.09.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Sarkanā bāka KRC"
Līguma priekšmets:
IHC grunts uztvērēja remonts gruntsūcējam Dzelme
Līguma cena:
4825
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
14.09.2020