Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Palīgdzinēja piegāde kuģim UŽAVA
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2020 /95
Iepirkuma apraksts:

Kapitāli remontēta dzinēja piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Pretendents var sagatavot un iesniegt piedāvājuma variantus:  

Bez vecā dzinēja atdošanas piegādātājam,

Ar vecā dzinēja atdošanu piegādātājam pret kompensāciju, nosakot laika limitu, kādā vecais dzinējs jāatdod piegādātājam.

 Dzinēja piegāde jāveic 1(viena) mēneša laikā.

Garantijas laiks – ne mazāk kā 12 mēneši (neatkarīgi no nostrādātajām darba stundām)  no piegādes brīža.

Iepirkums izsludināts elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/45348

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2020.gada 30.septembrim plkst. 1100

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:

„Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.

Piedāvājums atklātā iepirkumā “Palīgdzinēja piegāde kuģim UŽAVA”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/95;

Neatvērt līdz 2020.gada  30.septembrim plkst. 1100,;

Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts.”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.09.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Desetra"
Līguma priekšmets:
Palīgdzinēja piegāde kuģim "Užava"
Līguma cena:
7 851.24
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
09.10.2020