Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Motoreļļas piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /73
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Uldis Mucenieks, t. 26358771, [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Motoreļļas piegāde (turpmāk – Prece) Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

CPV kods: 09211100-2 (Motoreļļas).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža, ar iespēju pagarināt Līgumu uz vēl 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.

Preces piegādes termiņš: 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma (e-pasts) no Pasūtītāja saņemšanas..

Preces piegādes vieta: Ventspils ostas piestātnes, kuģu remonta laikā – Rīgas, Liepājas ostas. Preces piegāde – pie kuģa borta. Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 22.jūlijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
22.07.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
12.07.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 22.jūlijam plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Samalin"
Līguma priekšmets:
Motoreļļas piegāde
Līguma cena:
1.98
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
09.08.2022