Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa

Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa nodrošina esošo ēku un apsaimniekojamās teritorijas uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, pašvaldību prasībām un noslēgtajiem līgumiem.

Tālrunis: +371 63622586