Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa

Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa nodrošina esošo ēku un apsaimniekojamās teritorijas uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, pašvaldību prasībām un noslēgtajiem līgumiem.

Port of Ventspils, premises for rent

Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Guntis Drunka
Tālrunis: +371 63602330