Projekts "Degradētās teritorijas atjaunošana Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī"

Projekts “Degradētās teritorijas atjaunošana Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī”, Nr. 5.6.2.0/18/I/003, tiek īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekta mērķis - uzbūvēt publisku auto stāvlaukumu Ganību ielā 101A ar 84 autostāvvietām.

Stāvlaukumu izbūve paredzēta, lai atbalstītu Ventspils Ganību ielas industriālās zonas attīstību, nodrošinot tajā esošo un plānoto ražotņu darbiniekus un apmeklētājus ar nepieciešamajām stāvvietām.

Būvdarbi tika uzsākti šī gada martā, un tos plānots pabeigt šī gada oktobrī. Paredzēts, ka projekta attiecināmās izmaksas ir 350 938,21 EUR, bet atbalsta summa ir 298 297,48 EUR jeb 85% no attiecināmajām izmaksām.

Jaunumi un aktualitātes: 

08.03.2018. Paplašinās autostāvlaukumu pie ražotnēm Ganību ielā 

26.04.2018. Ganību ielā turpinās jaunā stāvlaukuma būvniecība 

06.11.2018. Ekspluatācijā nodots paplašinātais stāvlaukums Ganību ielā