Kontakti

Projekts „Industriālais mantojums”

                                                                                

Ovīšu bāka ir Latvijas vecākā bāka un viena no trijām bākām visā Latvijā, kura ir oficiāli pieejama apmeklētājiem. Par 37 metrus augsto bāku rūpējas Ventspils brīvostas pārvalde, kas iesaistījusies Igaunijas – Latvijas programmas projektā „Industriālais mantojums”, lai pilnveidotu un modernizētu Ovīšu bākas ekspozīciju.

Projekts „Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development) tiek realizēts Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmā no 2014. līdz 2020. gadam.

Projekta mērķis ir atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai:

  1. veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos;
  2. izveidot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem;
  3. attīstīt industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām;
  4. reklamēt industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.

Projekta ietvaros izveidota Interaktīvā karte, kur var ērti un uzskatāmi aplūkot Latvijas un Igaunijas industriālā mantojuma objektus, kas iesaistījušies projekta “ Industriālais mantojums tūrismam” īstenošanā. 

Projektā kopā iesaistīti 26 Latvijas un Igaunijas kultūrvēsturiskie objekti. Vairāk par visiem objektiem var lasīt šeit:

Projekta „Industriālais mantojums” ilgums ir divi gadi (01.05.2017.-30.04.2019.). Kopējais projektā plānotais ieguldījums ir 1 143 135 EUR, no kura 971 665,09 EUR ir INTERREG Igaunijas - Latvijas programmas līdzekļi un 171 470,31 EUR projekta partneru ieguldījums.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Jaunumi un aktualitātes: 

19.05.2017. Visvecākajā Latvijas bākā - Ovīšos - atjaunos un modernizēs ekspozīciju

04.07.2017. Kuģošanas līdzekļi un industriālais mantojums 

14.08.2018. Oviši industriālā mantojuma projektā 

09.10.2018. Ovišu, Užavas un Akmeņraga bākas aicina uz atvērto durvju dienām 

16.10.2018. Svarīgs industriālā mantojuma objekts 

14.03.2019. Seminārā stāstīja par industriālā mantojuma mārketinga aktivitātēm