Degradētās teritorijas atjaunošana Pārventas industriālajā zonā Ventspilī

Projekts “Degradētās teritorijas atjaunošana Pārventas industriālajā zonā Ventspilī”, Nr. 5.6.2.0/18/I/004 tiek īstenots ar Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Projekta mērķis - uzbūvēt divus publiskus auto stāvlaukumus Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā ar 133 autostāvvietām.

Stāvlaukumu izbūve paredzēta, lai atbalstītu Ventspils Augsto tehnoloģiju parka teritorijas attīstību, nodrošinot tajā esošo un plānoto ražotņu darbiniekus un apmeklētājus ar nepieciešamajām stāvvietām.

Būvdarbus plānots uzsākt šī gada beigās, bet pabeigt līdz nākamā gada vidum. Paredzēts, ka projekta attiecināmās izmaksas ir 480 000 EUR, bet atbalsta summa ir 408 000 EUR jeb 85% no attiecināmajām izmaksām.

Jaunumi un aktualitātes: 

14.11.2018. Noslēgti līgumi par autostāvlaukumu izbūvi Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

20.09.2018 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā būs divi jauni auto stāvlaukumi

03.04.2019 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā sākušies būvniecības darbi 

09.07.2019. Pabeigti būvdarbi stāvlaukumam pie ražošanas ēkas Nr. 7

20.09.2019. Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā pabeigta divu stāvlaukumu būvniecība