Projekts "VBP/vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"

Projekta “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī – bijusī NAI “Ūdeka” (Kad.Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007) – sanācija” mērķis ir ar izšķīdušajiem naftas produktiem piesārņoto gruntsūdeņu migrācijas pārtraukšana Baltijas jūras virzienā pielietojot ilgtspējīgu attīrīšanas tehnoloģiju, kas pilnībā novērstu jūras akvatorija piesārņojuma riskus.

Projekta ietvaros paredzēts ieīkot filtrējošo - attīrošo barjeru aptuveni 300 m garumā paralēli Baltijas jūras krasta zonai piesārņotajā teritorijā.

Sanācijas darbu rezultātā jālikvidē grunts masīvā esošo brīvo naftas produktu frakcija, kas akās veido virs gruntsūdens esošu slāni, kas pastiprināti veicina turpmāku šķīstošo frakciju izplatību gruntsūdeņos un grunts slāņu piesārņošanu gruntsūdens līmeņu svārstību rezultātā.

Projekta ieviešanā piesaistītie partneri Ventspils Augsto tehnoloģiju parks un International Development Norway piedalās organizējot informēšanas un izglītošanas kampaņu par klimata pārmaiņām un starptautiskas pieredzes gūšanu līdzīgu pasākumu organizēšanā un sabiedrības izpratnes veidošanā.

Projekta rezultātā tiks novērsti sabiedrības veselības un  vides riski attiecīgajā teritorijā un tā padarīta lietojama atbilstoši sabiedrības un pilsētas attīstības interesēm. Realizējot sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņas, tiks paaugstinātas sabiedrības zināšanas par vides un klimata jautājumiem, savukārt pieredzes apmaiņas rezultātā ar Norvēģijas partneri projektā iesaistītās puses gūs papildus praktiskās un teorētiskās zināšanas par šāda veida projektu realizāciju, starptautisko pieredzi, kā arī finansējuma efektīvu izmantošanu.

Projekta īstenošanas periods ir no 2021.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.aprīlim.
Projekta budžets: 5 117 000 EUR. Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 4 349 450 EUR. Saite uz projekta finansējuma avotu: https://eeagrants.lv/

Strādājam kopā zaļai Eiropai. 

Jaunumi un aktualitātes:

15.05.2023. Notiks preses brīfings par sanācijas projekta īstenošanas gaitu Ventspilī

10.02.2023. Noslēgts līgums par vēsturiskā naftas piesārņojuma likvidēšanu Ventspilī

01.07.2022. Ventspils vides sanācijas projektā tiks izmantota Norvēģijas pieredze

18.10.2021. Norvēģijas vēstnieks apmeklē no vēsturiskā naftas produktu piesārņojuma attīrāmo teritoriju Ventspils brīvostā

20.07.2021. Likvidēs vēsturisko naftas piesārņojumu Ventspilī