Kuģošanas atbalsta dienests

Kuģošanas atbalsta dienesta pārziņā ir ostas akvatorijas un kuģu ceļu atbilstība projektētajiem dziļumiem, to attīstība, kā arī navigācijas līdzekļu darbība ostā, jūrā un piekrastē.

Arvīds Buks, ostas kapteinis, Ventspils brīvosta

Ostas kapteinis

Arvīds Buks
Tālrunis: +371 63623324
Maritime Support Service, Freeport of Ventspils

Kuģošanas atbalsta dienesta vadītājs

Normunds Kornijanovs
Tālrunis: +371 63607500
Fakss: +371 63607501

 

Mērīšanas grupa

Tālrunis: +371 63607678

Uzmērīšanas, tralēšanas un padziļināšanas darbi ostas kanālu, akvatoriju un piestātņu attīstībai un uzturēšanai; dienesta aprīkojuma aparatūras modernizācija; hidrogrāfisko datu apstrāde un analīze; z/s Dzelme, h/k Kapteinis Orle un kutera Skauts, kā arī citu līgumorganizāciju flotu ostas padziļināšanas darbu vadība.

Aprīkojuma uzturēšanas grupa

Tālrunis: +371 63622809

Krasta un peldošā navigācijas aprīkojuma uzturēšana — ekspluatācija, apkope, tehniskā kontrole un darbības analīze.

Hidrogrāfiskais kuģis "Kapteinis Orle"

Tālrunis: +371 63622809
Peldošā navigācijas aprīkojuma izvietošana un kontrole.

 

Zemessūcējs "Dzelme"

Tālrunis: +371 63607500
Zemessmēlējs Dzelme veic ostas akvatorijas un kuģošanas kanālu dziļumu uzturēšanas darbus.

Kuteris "Skauts"

Tālrunis: +371 63607678
Dziļuma uzmērīšanas kuteris Skauts veic Ventspils brīvostas akvatorijas dziļumu kontroles darbus izmantojot mūsdienīgas metodes un tehnoloģijas.