Pārvaldnieka palīgs

Ventspils brīvostas pārvaldnieka palīga pārziņā ir pasažieru kuģa Hercogs Jēkabs darbības nodrošināšana.

Porto-of-Ventspils-Hercogs-Jekabs-Assistent-Manager

Pārvaldnieka palīgs

Guntis Tīrmanis
Tālrunis: +371 63602333
E-pasts: info@vbp.lv