Kuģu tauvotāju grupa

Kuģu tauvotāju grupa veic kuģu tauvošanās darbus Ventspils ostas teritorijā.

Porto-of-Ventspils-Hercogs-Jekabs-Assistent-Manager

Kuģu tauvotāju grupas vadītājs

Ventspils brīvostas pārvaldnieka palīgs Guntis Tīrmanis
Tālrunis: +371 63602333
Normunds Reimanis, Vecākais kuģu tauvotājs-darbu vadītājs, Ventspils brīvosta

Vecākais kuģu tauvotājs - darbu vadītājs

Normunds Reimanis
Tālrunis: +371 63668677