Tehniskā nodaļa

Tehniskās nodaļas darbības virzieni:
- hidrobūvju celtniecības organizēšana un uzraudzība,hidrobūvju uzturēšana un apsekošana;
- krasta saimniecības objektu celtniecības organizēšana un uzraudzība, krasta saimniecības objektu uzturēšana un apsekošana;
- būvniecības tehnisko projektu izstrādes organizēšana;
- Ventspils brīvostas pārvaldes datortehnikas un programmatūras uzturēšana, sistēmas administrēšana, sistēmas darbības nodrošināšana un novērošanas sistēmu uzturēšana;
- kuģu un brīvostas struktūrvienību materiāli tehniskās apgādes organizēšana;
- Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu tehniskā stāvokļa nodrošināšana, kuģu rezerves daļu piegādes un remontu organizēšana;
- Eiropas Savienības fondu projektu vadība.
Freeport of Ventspils, EU Investment Projects, Technical Departament

Tehniskās nodaļas vadītājs

Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Māris Petrovskis
Tālrunis: +371 63602320

 

Ūdenslīdēju kuģis "Neptūns"

Tālrunis: +371 26333284
Ūdenslīdēju kuģis nodrošina hidrotehnisko objektu zemūdens apskati Ventspils ostas akvatorijā, veic zemūdens metināšanas darbus, nogrimušo priekšmetu meklēšanu un izcelšanu, foto un video zemūdens uzņemšanu, kā arī sniedz ūdenslīdēju pakalpojumus Ventspils ostas akvatorijā.