Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.7, Ventspilī
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2018 / 139 ERAF
Iepirkuma apraksts:

Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.7, Ventspilī.

Plānotais Būvdarbu uzsākšanas laiks – 2018.gada septembris.

Būvdarbu izpildes laiks 3 mēneši (no brīža, kad saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2018.gada 10.septembrim plkst.16.00, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 3 000 EUR (trīs tūkstoši euro).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.09.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
maris.petrovskis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 10.septembra plkst. 16:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
Līguma priekšmets:
Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.7, Ventspilī
Līguma cena:
209 804.59
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
13.11.2018