Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kuģa g/s "Dzelme" remonts ar dokošanu
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2018 / 122
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Kuģa g/s "Dzelme" remonts ar dokošanu. Garantijas laiks veiktajiem kuģa remonta darbiem un rezerves daļām ir 12 mēneši no akta par kuģa nodošanu pēc remonta Pasūtītājam parakstīšanas brīža.

Iepirkumā paredzēto remonta darbu veidi, apjomi un citas prasības norādītas šī nolikuma pielikumos, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un remonta darbu izpildei.

Remonta izpildes vieta – Latvijas Republikas ostas vai cita pretendenta piedāvātā osta.

Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas 2015.gada 24.augustā izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.15.0187.06 gruntssūcēja „Dzelme” kuģošana atļauta Baltijas jūrā ar attālināšanos līdz 20 jūras jūdzēm Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendentam ir jāpārliecinās, ka Latvijas Jūras administrācija izsniegs atļauju kuģa vienreizējam pārgājienam uz Pretendenta izvēlēto ostu (remonta vietu) Latvijas Republikā vai uz citas valsts teritoriju (remonta izpildes vietu) un atpakaļ uz pieraksta ostu Ventspilī. Pretendents atbildīgs par kuģa drošu pārgājienu, izpilda Latvijas Jūras administrācijas pieprasītos drošības pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem. Veic papildus kuģa apdrošināšanu pārgājienam abos virzienos, kā atlīdzības saņēmēju norādot Ventspils brīvostas pārvaldi. Apdrošināšanas apmērs tiek saskaņots pie līguma parakstīšanas.

Iepirkuma izpildes pabeigšana 40 (četrdesmit) darba dienu laikā no darbu uzsākšanas - līguma parakstīšanas.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
19.09.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Dūms
Tālrunis:
63602302
E-pasts:
maris.dums@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Piedāvātās cenas pārsniedz VBP budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam
Lēmuma datums:
25.10.2018