Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kravas sūkņa iegāde piesārņoto ūdens savācējkuģim „UŽAVA”
Veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2018 /151
Iepirkuma apraksts:
  1. Jauna nelietota zobratu tipa šķidrās kravas (eļļas-ūdens ar cietvielu piemaisījumiem sūknēšanai) sūkņa BORGER FL518 ar elektromotoru SK772.1-160LH/4TF-15kw vai analoga iegāde piesārņoto ūdens savācējkuģim – „UŽAVA”, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).
  2. Kravas zobratu tipa sūkņa stiprinājuma vietām un pievadcauruļu pieslēguma vietām jāsakrīt ar jau esošo sistēmu ( uzstādīšanu paredzēt bez pamatnes pārbūves).
  3. Ar sūkņa uzstādīšanas specifiku iepazīties uz kuģi “UŽAVA”. Kuģa atrašanās vieta Ventspils osta piestātne Nr.19.
  4. Piegādes termiņš – 10 (desmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.
  5. Avanss – ne vairāk kā 20% apmērā.
  6. Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
  7. Piegādes vieta – Ventspils osta, piestātne Nr.19 kuģis “Užava”, T: +37129347765.
  8. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
04.10.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Dūms
Tālrunis:
63602302
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv ; maris.dums@vbp.lv.
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Ostserviss"
Līguma priekšmets:
Kravas sūkņa iegāde piesārņoto ūdens savācējkuģim „UŽAVA”
Līguma cena:
15 122.11
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
31.10.2018