Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
“Galvenā dzinēja Volvo Penta 122 A kapitālais remonts p/k „Hercogs Jēkabs””
Veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Numurs:
VBOP 2019 /5
Iepirkuma apraksts:
  1. Galvenā dzinēja Volvo Penta 122A kapitālais remonts p/k „Hercogs Jēkabs”, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).
  2. Galvenā dzinēja pilnīga izjaukšana un salikšana detaļu nomaiņa pret jaunām nelietotām.
  3. Dzinēja darbības pārbaude un darbības parametru regulēšana.
  4. Ar veicamo darbu izpildes specifiku iepazīties uz kuģi “Hercogs Jēkabs”. Kuģa atrašanās vieta Ventspils vecā zvejas osta.
  5. Dzinēja Volvo Penta 122A remontdarbu termiņš – 40 (četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža.
  6. Avanss – ne vairāk kā 20% apmērā.
  7. Garantijas laiks – 1 (viens) gads no dzinēja uzstādīšanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
  8.  Dzinēja montāžas, piegādes vieta kuģis “Hercogs Jēkabs”, T: +37129347765 – Ventspils vecā zvejas osta.
  9. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
05.02.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Dūms
Tālrunis:
63602302
E-pasts:
maris.dums@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Piedāvātās cenas pārsniedz VBP budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam
Lēmuma datums:
12.02.2019