Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kuģa "Kaija" remonts ar dokošanu
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2019 /2
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Kuģa "Kaija" remonts ar dokošanu.

Iepirkumā paredzēto remonta darbu veidi, apjomi un citas prasības norādītas šī nolikuma pielikumos, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un remonta darbu izpildei.

Remonta izpildes vieta – Latvijas Republikas ostas vai cita pretendenta piedāvātā osta.

Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas 2014.gada 26.jūnijā izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.14.0136.06 loču kuģa „Kaija” kuģošana atļauta Baltijas jūrā ar attālināšanos no patvērumu vietas līdz 15 jūras jūdzēm Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendentam ir jāpārliecinās, ka Latvijas Jūras administrācija izsniegs atļauju kuģa vienreizējam pārgājienam uz Pretendenta izvēlēto ostu (remonta vietu) Latvijas Republikā vai uz citas valsts teritoriju (remonta izpildes vietu) un atpakaļ uz pieraksta ostu Ventspilī. Pretendents atbildīgs par kuģa drošu pārgājienu, izpilda Latvijas Jūras administrācijas pieprasītos drošības pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem. Veic papildus kuģa apdrošināšanu pārgājienam abos virzienos, kā atlīdzības saņēmēju norādot Ventspils brīvostas pārvaldi. Apdrošināšanas apmērs tiek saskaņots pie līguma parakstīšanas.

Iepirkuma izpildes termiņi:

Iepirkuma izpilde jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas.

Iepirkuma izpildes pabeigšana 50 (piecdesmit) darba dienu laikā no darbu uzsākšanas - līguma parakstīšanas.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
11.03.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Dūms
Tālrunis:
63602302
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Zvejnieku kompānija "Grifs""
Līguma priekšmets:
Kuģa "Kaija" remonts ar dokošanu
Līguma cena:
52 639.53
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
08.04.2019