Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
g/s „DZELME“ - celtņa Sumitomo izlieces remonts
Veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2019 /47
Iepirkuma apraksts:
  1.  g/s „DZELME”  - celtņa Sumitomo izlieces remonts, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).
  2. Bojāto cauruļu demontāža un jaunu cauruļu montāža.
  3. Metinājuma vietu pārbaude ar ultraskaņu vai kādu citu metodi.
  4. Ar veicamo darbu izpildes specifiku iepazīties uz kuģi “DZELME”. Kuģa atrašanās vieta Ventspils osta piestātne Nr.13.
  5. Remontdarbu izpildes termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža.
  6. Avanss – ne vairāk kā 20% apmērā.
  7. Garantijas laiks – 1 (viens) gads no remontdarbu pabeigšanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
  8. Piegādes vieta kuģis “DZELME”, T: +37129347765 – Ventspils osta, piestātne Nr.13.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.04.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Dūms
Tālrunis:
63602302
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Sarkanā bāka KRC"
Līguma priekšmets:
g/s "Dzelme" - celtņa Sumitomo izlieces remonts
Līguma cena:
21000
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
18.04.2019