Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Nekultivēto zālāju pļaušana Ventspils brīvostas teritorijā
Veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2019 /13
Iepirkuma apraksts:

 Iepirkuma nomenklatūra: Zaļo platību apzaļumošanas un kopšanas pakalpojumi.Iepirkuma priekšmets ir nekultivēto zālāju pļaušana Ventspils brīvostas teritorijā 1 (vienu) reizi gadā atbilstoši tehniskajām prasībām, kas minētas šī nolikuma 3.5.punktā.

Nekultivēto zālāju, tai skaitā ietilpstošos grāvjus, kombinētā pļaušana gan mehanizēti ar traktortehniku, gan ar rokas pļaujmašīnām jeb trimmeriem:

- maksimālais pļaušanas apjoms ar traktortehniku – 85 ha;

- maksimālais pļaušanas apjoms ar rokas pļaujmašīnām jeb trimmeriem – 35 ha.

Kopējā pļaujamā platība nepārsniedz 120 ha.

Tehniskās prasības: 

nekultivēto zālāju pļaušana jāveic 2019.gada augustā, septembrī, oktobrī (pēc nepieciešamības) pēc Pasūtītāja atbildīgās personas rakstiska darba uzdevuma, kurā norādīts veicamo darbu apjoms, saņemšanas; orientējošam zāles garumam pēc pļaušanas jābūt ne vairāk par 20 (divdesmit) cm; pļaušanas darbi jāizpilda ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska darba uzdevuma saņemšanas; pirms pļaušanas darbu uzsākšanas izpildītājam jāsaskaņo pļaujamo platību robežas dabā, kopīgi ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi apsekojot pļaujamo platību.

Pļaujamo platību shēma ir norādīta šī nolikuma 3.pielikumā.

Samaksa par darbu tiek veikta pēc faktiskās darbu izpildes.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
24.04.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Auseklis Prūsis
Tālrunis:
26425933
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
PSIA "Ventspils labiekārtošnas kombināts"
Līguma priekšmets:
Nekultivēto zālāju pļaušana VB teritorijā (mehanizēta pļaušana ar traktortehniku)
Līguma cena:
79.20
Līguma valūta:
EUR/1 ha
Līguma noslēgšanas datums:
29.07.2019
Piegādātāja nosaukums:
PSIA "Ventspils labiekārtošnas kombināts"
Līguma priekšmets:
Nekultivēto zālāju pļaušana VB teritorijā (ar rokām- trimmeriem)
Līguma cena:
342.00
Līguma valūta:
EUR/1 ha
Līguma noslēgšanas datums:
29.07.2019