Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2019 /31
Iepirkuma apraksts:

Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi.

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Māris Petrovskis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese maris.petrovskis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

Iepirkuma izpildes termiņš:

Objekta nosaukums

Plānotais  iepirkuma līguma noslēgšanas laiks

Darbu

(projektēšana un būvdarbi)

izpildes laiks

Kraujlaukuma izbūve

 Fabrikas ielā 6c, Ventspilī

2019.gada jūnijs

2020.gada 30.aprīlis

 

par būvprojekta izpildes datumu ir uzskatāms datums, kad saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;

pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti, kas norādīti būvatļaujā un nepieciešami būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei;

būvdarbi jāuzsāk 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes veikšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu;

ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

 

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
26.06.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkumu komisijas sastāvs: Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija, apstiprināta ar Ventspils brīvostas valdes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.3/15 „Par Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisijām” (ar 14.10.2016. lēmuma Nr.13/2 grozījumiem) sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi:  Irina Boļezina, Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis, Komisijas sekretāre: Ilze Remerte

Pievienotie dokumenti:
Nolikuma grozījumi Nr.8_3.pielikums (precizēts) (dokuments publicēts 17.06.2019)Nolikuma grozījumi Nr.8 (dokuments publicēts 17.06.2019)Nolikuma skaidrojumi Nr.9 (dokuments publicēts 17.06.2019)Nolikuma grozījumi Nr.7 (dokuments publicēts 13.06.2019)Nolikuma grozījumi Nr.6_2.pielikums (precizēts) (dokuments publicēts 12.06.2019)Nolikuma grozījumi Nr.6 (dokuments publicēts 12.06.2019)Nolikuma skaidrojumi Nr.6 līdz Nr.8 (dokuments publicēts 12.06.2019)Nolikuma grozījumi Nr.5_pielikums_2.pielikumam (dokuments publicēts 03.06.2019)Nolikuma grozījumi Nr.5_9.pielikums (dokuments publicēts 03.06.2019)Nolikuma grozījumi Nr.5_3.pielikums (dokuments publicēts 03.06.2019)Nolikuma grozījumi Nr.5_2.pielikums (dokuments publicēts 03.06.2019)Nolikuma grozījumi Nr.5._1.pielikums (dokuments publicēts 03.06.2019)Nolikuma grozījumi Nr.5 (dokuments publicēts 03.06.2019)Nolikuma skaidrojumi Nr.4 līdz Nr.5 (dokuments publicēts 03.06.2019)Nolikuma grozījumi Nr.4 (dokuments publicēts 24.05.2019)Nolikuma skaidrojumi Nr.1 līdz Nr.3 (dokuments publicēts 20.05.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_9.pielikums (dokuments publicēts 20.05.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3_3.pielikums (dokuments publicēts 20.05.2019)Nolikuma grozījumi Nr.3 (dokuments publicēts 20.05.2019)Nolikuma grozījumi Nr.2 (dokuments publicēts 02.05.2019)Nolikuma grozījumi Nr.1 (dokuments publicēts 25.04.2019)9.PIELIKUMS (dokuments publicēts 18.04.2019)8.PIELIKUMS (dokuments publicēts 18.04.2019)7.PIELIKUMS (dokuments publicēts 18.04.2019)6.PIELIKUMS (dokuments publicēts 18.04.2019)5.PIELIKUMS (dokuments publicēts 18.04.2019)4.PIELIKUMS (dokuments publicēts 18.04.2019)3.PIELIKUMS (dokuments publicēts 18.04.2019)2.PIELIKUMS_2 (dokuments publicēts 18.04.2019)2.PIELIKUMS_1 (dokuments publicēts 18.04.2019)2.PIELIKUMS (dokuments publicēts 18.04.2019)1.PIELIKUMS (dokuments publicēts 18.04.2019)Nolikums (dokuments publicēts 18.04.2019)
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "VIA"
Līguma priekšmets:
Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi
Līguma cena:
2 826 853.14
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
14.08.2019