Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Gāzes apkures katla uzstādīšana katlu mājā Kustes dambī 30A, Ventspilī
Veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2019 /77
Iepirkuma apraksts:

Pazemes sašķidrinātās naftas gāzes apkures katla, turpmāk “Apkures katls”, tā apsaistes un dūmvada uzstādīšana katlu mājā Kustes dambī 30A, Ventspilī;

Ar veicamo darbu izpildes vietu var iepazīties Kustes dambī 30A, Ventspilī.

Darbu veikšanas termiņš – 6 (sešas) nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.

Avanss – ne vairāk kā 20% apmērā.

Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Pretendentam, kuram tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, būs jāiesniedz apdrošināšanas sabiedrības Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un būvniecības visu risku apdrošināšanu, kurā ietverta būvdarbu un esošās katlu mājas ēkas apdrošināšana.  Civiltiesiskās apdrošināšanas polisei/-ēm jābūt izsniegtai/-ām uz Iepirkumā paredzētā objekta izpildi. Apdrošināšanas polises un maksājuma uzdevumu/-us par apdrošināšanas prēmiju samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
03.07.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Ingars Pazņikovs
Tālrunis:
63602324
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Niteļi"
Līguma priekšmets:
Gāzes apkures katla un dūmvada uzstādīšana Kustes dambī 30A, Ventspilī
Līguma cena:
18 138.21
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
22.07.2019