Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem.
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2019 /83
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem saskaņā ar šī nolikuma un tā pielikumu prasībām.

CPV kods – 09134220-5 Dīzeļdegviela (EN 590).

Iepirkuma izpildei:

Jānodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem dīzeļdegvielas saņemšanu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas.

Dīzeļdegvielai jāatbilst 2006.gada 26.septembra MK noteikumos Nr.801 “Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem” noteiktajām prasībām”.

Dīzeļdegvielai jābūt marķētai saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par akcīzes nodokli” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa  likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”.

Dīzeļdegvielai sēra saturs nedrīkst pārsniegt 0,1 masas procentus.

Piegādes apjoms vidēji no 60 līdz 100 tonnām mēnesī.

Piegādes izpildes vieta – Ventspils brīvostas teritorijā.

Pretendentiem piedāvājumā jāuzrāda dīzeļdegvielas piegādes veids (stacionāra iekārta, peldošais bunkerētājs, autotransports).

Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts uz 2 (diviem) gadiem, ar tiesībām pagarināt līguma termiņu vēl uz diviem gadiem.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 18.septembrim plkst. 1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā .

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.09.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Maris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Iepirkumu komisijas sastāvs:

Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija, apstiprināta ar Ventspils brīvostas valdes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.3/15 „Par Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisijām” (ar 14.10.2016. lēmuma Nr.13/2 grozījumiem) sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons

Komisijas locekļi:  Irina Boļezina, Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Komisijas sekretāre: Ilze Remerte