Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ēku demontāža Maskavas ielā 6, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2019 /86
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Ēku demontāža Maskavas ielā 6, Ventspilī (6.pielikums).

CPV kods – 45110000-1 (Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi).

Iepirkumā paredzēto darbu veidi, apjomi un citas prasības norādītas šī nolikuma pielikumos, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un darbu izpildei.

Iepirkuma izpildes termiņi: Iepirkumā paredzēto darbu pabeigšana 90 (deviņdesmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas.

Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu pabeigšanas.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
20.09.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "SANTA - ALIANSE"
Līguma priekšmets:
Ēku demontāža Maskavas ielā 6, Ventspilī
Līguma cena:
68 026.29
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
15.10.2019