Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Grunts sūcēja kuģa piegāde
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
Numurs:
VBOP 2019 /95
Iepirkuma apraksts:

Jauna grunts sūcēja kuģa (turpmāk – Kuģis) uzbūvēšana, testēšana, reģistrēšana saskaņā ar Starptautiskā drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņošanas novēršanas vadības kodeksa  prasībām, darbinieku instruktāža un piegāde Ventspils brīvostas vajadzībām saskaņā ar Darba uzdevumu – tehniskā specifikāciju un Pretendenta piedāvāto piegādes variantu.

Kuģa piegādes un norēķinu iespējas par Kuģi Pretendents iesniedz sekojošos variantos:

A variantsPretendents piegādā Kuģi ar celtni (obligāti iesniedzams)

Piedāvāto līgumcenu pasūtītājs pēc piegādes līguma noslēgšanas maksā bez ilgtermiņa saistībām, neizmantojot kredīta, līzinga vai cita veida ilgtermiņa norēķinu pakalpojumus.

B variantsPretendents piegādā Kuģi ar celtņa pamatni (bez celtņa) (obligāti iesniedzams)

Piedāvāto līgumcenu pasūtītājs pēc piegādes līguma noslēgšanas maksā bez ilgtermiņa saistībām, neizmantojot kredīta, līzinga vai cita veida ilgtermiņa norēķinu pakalpojumus.

C variantsPretendents var piedāvāt Kuģi ar celtni, piedāvājot iespēju norēķināties ilgtermiņā (var iesniegt papildus A un B variantam)

Piedāvātā līgumcena, kuru pasūtītājs pēc piegādes līguma noslēgšanas maksā ilgtermiņa saistībās, izmantojot kredīta, līzinga vai cita veida ilgtermiņa norēķinu pakalpojumus. Pretendentam ir jānodrošina Kuģa nodošana, izmantojot kredīta, līzinga vai cita veida ilgtermiņa norēķinu pakalpojumu (uz laika periodu ne mazāk kā 12 (divpadsmit) gadi), kas ļaus Pasūtītājam norēķināties pa daļām, iegūstot Kuģi īpašumā. Valsts galvojums netiek nodrošināts.

D variants - Pretendents var piegādāt Kuģi ar celtņa pamatni (bez celtņa), piedāvājot iespēju norēķināties ilgtermiņā (var iesniegt papildus A un B variantam)

Piedāvātā līgumcena, kuru pasūtītājs pēc piegādes līguma noslēgšanas maksā ilgtermiņa saistībās, izmantojot kredīta, līzinga vai cita veida ilgtermiņa norēķinu pakalpojumus. Pretendentam ir jānodrošina Kuģa nodošana pasūtītājam, izmantojot kredīta, līzinga vai cita veida ilgtermiņa norēķinu pakalpojumu (uz laika periodu ne mazāk kā 12 (divpadsmit) gadi), kas ļaus Pasūtītājam norēķināties pa daļām, iegūstot Kuģi īpašumā. Valsts galvojums netiek nodrošināts.

Kuģa izgatavošana jāuzsāk uzreiz pēc iepirkuma līguma parakstīšanas, bet tā testēšana, reģistrēšana, instruktāža un piegāde jāpabeidz ne vēlāk kā 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.

Kuģa garantijas laiks – ne mazāk kā 12  mēneši.

Kuģa īpašumtiesību reģistrēšana uz Pasūtītāja vārda notiek ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Kuģa pieņemšanas – nodošanas akta abu līgumslēdzēju pušu parakstīšanas. Parakstot iepirkuma līgumu Piegādātājs pilnvaro Pasūtītāju veikt visas nepieciešamās darbības visās institūcijās, t.sk. valsts institūcijās, lai īpašumtiesības uz Kuģi reģistrētu uz Pasūtītāja vārda. Katra puse sedz savus izdevumus, kas saistīti ar Kuģa īpašumtiesību pārreģistrēšanu uz Pasūtītāja vārda.Ja Kuģis tiek iegādāts, izmantojot Pretendenta piedāvāto kredīta, līzinga vai cita veida ilgtermiņa norēķinu pakalpojumus, vienlaicīgi ar Kuģa īpašumtiesību reģistrēšanu uz Pasūtītāja vārda tiek noformēta Kuģa obligācija kuģa hipotēkas reģistrēšanai par labu Pretendentam.

 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
03.12.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Izbeigts
Pamatojums:
Projekts netiks realizēts
Lēmuma datums:
31.01.2020