Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
ELEKTROTĪKLU UN TRANSFORMATORU TEHNISKĀ APKLAPOŠANA VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDES ĒKĀS
Veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2019 /66
Iepirkuma apraksts:
  1. Elektrotīklu un transformatoru tehniskā apkalpošana, t.sk., bet ne tikai elektrotīklu un transformatoru periodiskās apskates, tīrīšana, blīvēšana, visu veidu pārbaudes, diagnostiku, regulēšanu, sīku defektu novēršanu, Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās saskaņā ar 5.pielikumu, ievērojot Latvijas Energostandartu LEK-002 “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija” noteiktās prasības.
  2. Iepirkuma izpildes termiņš: 2 (divi) gadi no līguma noslēgšanas brīža. Pusēm vienojoties līguma termiņš var tikt pagarināts vēl uz diviem kalendārajiem gadiem.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
17.10.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Auseklis Prūsis
Tālrunis:
26425933
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "VOLTS-1"
Līguma priekšmets:
Elektrotīklu un transformatoru tehniskā apkalpošana Ventspils brīvostas ēkās (2 gadi)
Līguma cena:
14400
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
01.11.2019