Kontakti

Publiskie iepirkumi

Numurs Nosaukums Veids Statuss
VBOP-2010-134Rezerves daļu piegāde kuģim "Dzelme"Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-127Pārejas tiltiņu remonts VB piestātnē Nr.37Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-99Autoruzraudzība objektam "Talsu ielas ietves izbūve" Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP-2010-97Autoruzraudzības darbu izpilde objektā "Dzintaru ielas posma (no Kurzemes ielas līdz Embūtes ielai), Embūtes iela posma (no Dzintaru ielas līdz Radio ielai), Dzintaru ielas posma (no Embūtes ielas līdz Lidotāju ielai) rekonstrukcija Ventspilī, 1 kārta - Dzintaru iela posmā no Kurzemes ielas līdz Embūtes ielai"Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP-2010-98Autoruzraudzība objektam "Talsu ielas segumu rekonstrukcija posmā no Kaijas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai Ventspilī"Sarunu procedūraNoslēdzies
VBOP-2010-131Kuģa "Dzelme" celtņa strēles remontsCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-130NAS kuģa "Ostupe" dzenvārpstas līnijas remontsCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-118VBP Universiālā termināļa braukšanas paplašināšanas seguma izbūves būvdarbiCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-128Kredītlīdzekļu piesaiste Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētajiem un citiem Ventspils brīvostas pārvaldes investīciju projektiemAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP-2010-129Kuģim "Dzelme" dzinēju rezerves daļu piegādeCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-93Ražošanas ēkas jaunbūve Kustes dambī 30a, VentspilīAtklāts konkurssNoslēdzies
VBOP-2010-89Būvuzraudzība objektā „Ventspils brīvostas sauskravu termināļa būvniecība”Atklāts konkurssPārtraukts
VBOP-2010-105Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiemAtklāts konkurssNoslēdzies
VBOP-2010-108Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Nr.2 būvniecībai Kustes dambī 30A, VentspilīAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP-2010-75Ventspils brīvostas sauskravas termināļa būvniecībaAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP-2010-120Ventspils brīvostas kokmateriālu pārkraušanas termināļa 1.kārtas tehniskā projekta korekcijasSarunu procedūraNoslēdzies
VBOP-2010-122Zemesgabala Dzintaru ielā 102/35a, Ventspilī kadastrālā uzmērīšanaCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-114Ostas aizsardzības plāna sagatavošana un iesniegšana LJACenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-116Zemesgabala Ostas mežs 1 un Rūpniecības ielā 18, Ventspilī kadastrālā uzmērīšanaCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-117Zemesgabala Depo iela Ventspilī kadastrālā uzmērīšanaCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-126Rezerves daļu (sajūgu 4 gab.) piegādeCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-125Kuģa "Rota" remontsCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-121Iebrauktuves uz Ventspils brīvostas piestātni Nr.12 paplašināšanaSarunu procedūraNoslēdzies
VBOP-2010-64Pievadceļu rekonstrukcija VB teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2010.gadā-2.kārtaAtklāts konkurssNoslēdzies
VBOP-2010-100Autoruzraudzības darbu izpilde objektā "Medņu ielas rekonstrukcija posmā no glābšanas stacijas līdz stāvlaukumam Dienvidu molā 5, Ventspilī"Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-82Ventspils brīvostas pārvaldes pieteikuma izstrāde Eiropas jūras ostu organizācijas apbalvojumu par ostu integrēšanu sabiedrībā konkursam 2010Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-764 gab. ugunsboju diožu gaismas aparātu E822 piegādeCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-119Kuģa "Dzelme" remontsCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-942 gab. krasta ugunszīmju piegādeCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-90Apvedtilta Ventspilī pāri Ventas upei ikgadējā apsekošanaCenu aptaujaNoslēdzies