Valde

Brīvostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir valde, kurai ir pakļauta Ventspils brīvostas pārvaldnieka vadīta administrācija. Saskaņā ar Likumu par ostām Ventspils ostai ir četri valdes locekļi – ekonomikas, finanšu, satiksmes un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru izvirzītie pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo LR Ministru kabinets.

Valdes sēdes lēmumi

Valdes sastāvs

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

INGUNA STRAUTMANE 

Pārstāv: Satiksmes ministriju
Izglītība: Biznesa augstskola Turība – profesionālais maģistra grāds Tiesību zinātnēs; Latvijas Policijas akadēmija – otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība - jurista kvalifikācija; Rīgas Tehniskā koledža – programmēšanas inženieris.
Profesionālā pieredze:
no 2000.gada marta līdz 2004.gada maijam -  Aizsardzības ministrijas Militārā dienesta iesaukšanas centra vecākā referente;
no 2004.gada maija līdz 2006.gada oktobrim - Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas juriskonsulte;
no 2006.gada novembra līdz 2009.gada augustam – Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja;
no 2009.gada augusta līdz 2010.gada janvārim - Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktore;
no 2013.gada septembra līdz šim brīdim - Mērsraga ostas valdes locekle;
no 2010.gada aprīļa līdz 2015.gada februārim - Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktora vietniece  Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāja;
no 2015. gada februāra līdz 2016.gada decembrim - Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktore;
no 2016.gada decembra līdz 2018.gada oktobrim - Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktora vietniece Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāja; 
no 2018.gada novembra līdz šim brīdim - Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktore;
no 2019.gada februāra līdz šim brīdim - Ventspils brīvostas valdes locekle.
Apbalvojumi:
2011.gads - Satiksmes ministra Atzinības raksts;
2014.gads - Satiksmes ministra Atzinības raksts;
2015.gads - Satiksmes ministra Pateicības raksts;
2016.gads - Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts. 

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIEKS 

ĢIRTS VALDIS KRISTOVSKIS

Pārstāv: Finanšu ministriju
Dzimis: 1962.gadā.
Izglītība: Londonas Ekonomikas skolas, Ņujorkas Universitātes Leonarda N. Sterna biznesa skolas un Parīzes Komercaugstskolas apvienotā TRIUM programma (2014, Biznesa vadības maģistrs (Master of Business Administration Degree)), Latvijas Universitāte (1998, Juridiskā fakultāte, tiesību zinātņu maģistrs), Aizsardzības Plānošanas un Resursu Vadības Institūts (1995, Aizsardzības resursu vadības starptautiskais kurss, Montereja, Kalifornija, ASV), Latvijas Universitāte (1995, Juridiskā fakultāte, tiesību zinātnes), Rīgas Tehniskā universitāte (1984, Arhitektūras un celtniecības fakultāte, (būvinženieris). 
Profesionālā pieredze:
no 1984. līdz 1989.gadam – Starpkolhozu Ražošanas un apgādes uzņēmuma Ventspils nodaļas vecākais inženieris-konstruktors;
no 1989. līdz 1994.gadam – Ventspils Tautas deputātu padomes deputāts;
no 1989. līdz 1990.gadam – Latvijas Tautas frontes Ventspils novada nodaļas priekšsēdētājs;
1990.gadā –  ievēlēts Augstākajā padomē, deputāts. Aizsardzības un iekšlietu komisija;
no 1991. līdz 1993.gada augustam - Latvijas Republikas Zemessardze, LR Zemessardzes štāba priekšnieks;
1993.gadā –  ievēlēts 5.Saeimā. Aizsardzības un iekšlietu komisijas deputāts;
no 1993.gada augusta līdz 1994.gada novembrim - Latvijas Republikas iekšlietu ministrs;
1995.gada decembris – Ministru prezidenta padomnieks aizsardzības un drošības jautājumos;
no 1996. līdz 1998.gadam  – ievēlēts 6.Saeimā. Aizsardzības un iekšlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas deputāts;
1998.gadā – ievēlēts 7.Saeimā. Aizsardzības un iekšlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas deputāts (nolikts deputāta mandāts aizsardzības ministra pienākumu pildīšanas laikā);
no 1998.gada novembra līdz 2004.gada martam – LR aizsardzības ministrs;
2002.gadā – ievēlēts 8.Saeimā. Aizsardzības un iekšlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas deputāts (nolikts
deputāta mandāts aizsardzības ministra pienākumu pildīšanas laikā);
no 2004. līdz 2009.gadam – Eiropas Parlamenta (6.parlamentārais sasaukums) deputāts, Drošības un
aizsardzības komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Ārlietu, Attīstības un Starptautiskās tirdzniecības komiteju
deputāts;
2009.gadā – ievēlēts Rīgas Domē. Opozīcijas deputāts no partijas Pilsoniskās savienības. Pilsētas attīstības, Finanšu
un budžeta komiteju dalībnieks;
2010.gadā – ievēlēts 10.Saeimā;
no 2010. līdz 2011.gadam   – Ārlietu ministrs;
no 2012. līdz 2016.gadam - Fjord International AS (Norvēģija) (IT tehnoloģijas), izpilddirektors, SIA Zero Power
Display (IT tehnoloģijas), valdes loceklis, SIA Grandeg (apkures tehnoloģijas), padomnieks;
no 2016. līdz 2017.gadam – Kongsberg AS (Norvēģija) pārstāvis Latvijā - NASAMS projekts;
no 2016.gada GVK Consulting (biznesa un vadības stratēģijas) SIA valdes loceklis, Entangle SIA (IT tehnoloģijas),
produkta stratēģists, Ventspils brīvostas valdes loceklis. 
Apbalvojumi:
1994.gads –  Aizsardzības ministrijas goda zīme;
2000.gads –  ASV Mičiganas štata “Izcila dienesta medaļa”;
2000.gads – III šķiras “Triju Zvaigžņu ordenis”;
2001.gads– III šķiras Lietuvas Dižā kunigaiša Gedimina ordenis;
2004.gads - Goda zīme par ieguldījumu Latvijas dalībai NATO;
2004.gads - I šķiras Viestura ordenis;
2005.gads – II šķiras Māras Zemes krusts, Igaunijas valsts prezidenta apbalvojums ārvalstniekam.
 

RŪDOLFS NERETS

Pārstāv: Ekonomikas ministriju
Dzimis: 1985. gadā.
Izglītība:
Latvijas Universitāte - bakalaura grāds -  jurists, maģistra grāds komerctiesībās; University of Wales, Swansea, UK maģistra grāds - Starptautiskās Jūras tiesības ar kvalifikāciju: Jūrniecības objektu apdrošināšana, Jūras kravu prasības, Fraktēšana un preču pārvadājumi, Jūras kuģošanas tiesības.
Profesionālā pieredze:
no 2003. līdz 2005.gadam PAN EUROPEAN ASSOCIATES tiešās pārdošanas menedžeris;
no 2005. līdz 2006.gadam - LINX TELECOMMUNICATIONS Jaunākais jurists;
no 2009.gada līdz šim brīdim - BALTIC SPORTS AGENCY zīmola, piederošā SIA “BSA Management” un SIA “BSA Football” valdes loceklis un saimnieciskās darbības veicējs IK “Baltic Sports Agent”;
no 2011.gada līdz šim brīdim - COLEMONT FKB LATVIA. Biznesa attīstība, datu un informācijas apkopošana, izsniegšana klientiem par apdrošināšanas produktiem, konsultācijas par starptautiskās tirdzniecības un kravu apdrošināšanas jautājumiem;
no 2019.gada - Ventspils brīvostas valdes loceklis. 
 

LAILA SPALIŅA

Pārstāv:  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
Dzimusi: 1979. gadā.
Izglītība: Latvijas Universitāte – maģistra grāds sabiedrības vadībā; Vidzemes augstskola – profesionālā bakalaura grāds komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās.

Profesionālā pieredze:
no 2002. līdz 2005.gadam LR Saeimas deputātes palīdze;
no 2003. līdz 2004.gadam LR Saeima frakcijas konsultante;
no 2004. līdz 2005.gadam Izglītības un zinātnes ministres padomniece komunikācijas lietās;
no 2005. līdz 2007.gadam Rīga domes priekšsēdētāja preses sekretāre;
no 2007. līdz 2008.gadam biedrības “Basketbola klubs “VEF Rīga”” sabiedrisko attiecību konsultante;
no 2008. līdz 2018.gadam biedrības “Basketbola klubs “VEF Rīga”” direktore;
no 2008. līdz 2019. gadam biedrība “Basketbola klubs “VEF Rīga”” valdes locekle;
no 2010. līdz 2019. gadam biedrības “Mūsu darbs mieram” valdes locekle;
no 2015.gada SIA “SPLN”, valdes locekle;
no 2019.gada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ministra biroja vadītāja;
no 2019.gada Ventspils brīvostas valdes locekle.
Sabiedriskā darbība:
No 2016.gada Biedrības “Latvijas Basketbola savienība” padomes locekle