Valde

Brīvostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir valde, kurai ir pakļauta Ventspils brīvostas pārvaldnieka vadīta administrācija. Saskaņā ar Likumu par ostām Ventspils ostai ir četri valdes locekļi – ekonomikas, finanšu, satiksmes un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru izvirzītie pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo LR Ministru kabinets.

Valdes sēdes lēmumi

Valdes sastāvs

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

INGUNA STRAUTMANE 

Pārstāv: Satiksmes ministriju
 
Izglītība:
Biznesa augstskola Turība – profesionālais maģistra grāds Tiesību zinātnēs;
Latvijas Policijas akadēmija – otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība - jurista kvalifikācija;
Rīgas Tehniskā koledža – programmēšanas inženieris.
 
Profesionālā pieredze:
 • no 2000.gada marta līdz 2004.gada maijam - Aizsardzības ministrijas Militārā dienesta iesaukšanas centra vecākā referente;
 • no 2004.gada maija līdz 2006.gada oktobrim - Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas juriskonsulte;
 • no 2006.gada novembra līdz 2009.gada augustam – Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja;
 • no 2009.gada augusta līdz 2010.gada janvārim - Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktore;
 • no 2013.gada septembra līdz šim brīdim - Mērsraga ostas valdes locekle;
 • no 2010.gada aprīļa līdz 2015.gada februārim - Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktora vietniece Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāja;
 • no 2015. gada februāra līdz 2016.gada decembrim - Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktore;
 • no 2016.gada decembra līdz 2018.gada oktobrim - Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktora vietniece Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāja;
 • no 2018.gada novembra līdz šim brīdim - Satiksmes ministrija, Juridiskā departamenta direktore;
 • no 2019.gada februāra līdz šim brīdim - Ventspils brīvostas valdes locekle (pilnvaru termiņš - līdz 2025.gada 1.februārim).
Apbalvojumi:
2011.gads - Satiksmes ministra Atzinības raksts;
2014.gads - Satiksmes ministra Atzinības raksts;
2015.gads - Satiksmes ministra Pateicības raksts;
2016.gads - Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts. 

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIEKS 

ĢIRTS VALDIS KRISTOVSKIS

Pārstāv: Finanšu ministriju
 
Izglītība:
Londonas Ekonomikas skolas, Ņujorkas Universitātes Leonarda N. Sterna biznesa skolas un Parīzes Komercaugstskolas apvienotā TRIUM programma (2014, Biznesa vadības maģistrs (Master of Business Administration Degree));
Latvijas Universitāte (1998, Juridiskā fakultāte, tiesību zinātņu maģistrs);
Aizsardzības Plānošanas un Resursu Vadības Institūts (1995, Aizsardzības resursu vadības starptautiskais kurss, Montereja, Kalifornija, ASV);
Latvijas Universitāte (1995, Juridiskā fakultāte, tiesību zinātnes);
Rīgas Tehniskā universitāte (1984, Arhitektūras un celtniecības fakultāte, (būvinženieris). 
 
Profesionālā pieredze:
 • no 1984. līdz 1989.gadam – Starpkolhozu Ražošanas un apgādes uzņēmuma Ventspils nodaļas vecākais inženieris-konstruktors;
 • no 1989. līdz 1994.gadam – Ventspils Tautas deputātu padomes deputāts;
 • no 1989. līdz 1990.gadam – Latvijas Tautas frontes Ventspils novada nodaļas priekšsēdētājs;
 • 1990.gadā – ievēlēts Augstākajā padomē, deputāts. Aizsardzības un iekšlietu komisija;
 • no 1991. līdz 1993.gada augustam - Latvijas Republikas Zemessardze, LR Zemessardzes štāba priekšnieks;
 • 1993.gadā – ievēlēts 5.Saeimā. Aizsardzības un iekšlietu komisijas deputāts;
 • no 1993.gada augusta līdz 1994.gada novembrim - Latvijas Republikas iekšlietu ministrs;
 • 1995.gada decembris – Ministru prezidenta padomnieks aizsardzības un drošības jautājumos;
 • no 1996. līdz 1998.gadam – ievēlēts 6.Saeimā. Aizsardzības un iekšlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas deputāts;
 • 1998.gadā – ievēlēts 7.Saeimā. Aizsardzības un iekšlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas deputāts (nolikts deputāta mandāts aizsardzības ministra pienākumu pildīšanas laikā);
 • no 1998.gada novembra līdz 2004.gada martam – LR aizsardzības ministrs;
 • 2002.gadā – ievēlēts 8.Saeimā. Aizsardzības un iekšlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas deputāts (nolikts deputāta mandāts aizsardzības ministra pienākumu pildīšanas laikā);
 • no 2004. līdz 2009.gadam – Eiropas Parlamenta (6.parlamentārais sasaukums) deputāts, Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētāja vietnieks, Ārlietu, Attīstības un Starptautiskās tirdzniecības komiteju deputāts;
 • 2009.gadā – ievēlēts Rīgas Domē. Opozīcijas deputāts no partijas Pilsoniskās savienības. Pilsētas attīstības, Finanšu un budžeta komiteju dalībnieks;
 • 2010.gadā – ievēlēts 10.Saeimā;
 • no 2010. līdz 2011.gadam – Ārlietu ministrs;
 • no 2012. līdz 2016.gadam - Fjord International AS (Norvēģija) (IT tehnoloģijas), izpilddirektors, SIA Zero Power Display (IT tehnoloģijas), valdes loceklis, SIA Grandeg (apkures tehnoloģijas), padomnieks;
 • no 2016. līdz 2017.gadam – Kongsberg AS (Norvēģija) pārstāvis Latvijā - NASAMS projekts;
 • no 2016.gada GVK Consulting (biznesa un vadības stratēģijas) SIA valdes loceklis, Entangle SIA (IT tehnoloģijas), produkta stratēģists;
 • no 2019.gada februāra līdz šim brīdim - Ventspils brīvostas valdes loceklis (pilnvaru termiņš - līdz 2025.gada 1.februārim).
Apbalvojumi:
1994.gads –  Aizsardzības ministrijas goda zīme;
2000.gads –  ASV Mičiganas štata “Izcila dienesta medaļa”;
2000.gads – III šķiras “Triju Zvaigžņu ordenis”;
2001.gads– III šķiras Lietuvas Dižā kunigaiša Gedimina ordenis;
2004.gads - Goda zīme par ieguldījumu Latvijas dalībai NATO;
2004.gads - I šķiras Viestura ordenis;
2005.gads – II šķiras Māras Zemes krusts, Igaunijas valsts prezidenta apbalvojums ārvalstniekam.
 

RŪDOLFS NERETS

Pārstāv: Ekonomikas ministriju
 
Izglītība:
Latvijas Universitāte - bakalaura grāds -  jurists, maģistra grāds komerctiesībās;
University of Wales, Swansea, UK maģistra grāds - Starptautiskās Jūras tiesības ar kvalifikāciju: Jūrniecības objektu apdrošināšana, Jūras kravu prasības, Fraktēšana un preču pārvadājumi, Jūras kuģošanas tiesības.
 
Profesionālā pieredze:
 • no 2003. līdz 2005.gadam PAN EUROPEAN ASSOCIATES tiešās pārdošanas menedžeris;
 • no 2005. līdz 2006.gadam - LINX TELECOMMUNICATIONS jaunākais jurists;
 • no 2009.gada līdz šim brīdim - BALTIC SPORTS AGENCY zīmola, piederošā SIA “BSA Management” un SIA “BSA Football” valdes loceklis un saimnieciskās darbības veicējs IK “Baltic Sports Agent”;
 • no 2011.gada līdz šim brīdim - COLEMONT FKB LATVIA. Biznesa attīstība, datu un informācijas apkopošana, izsniegšana klientiem par apdrošināšanas produktiem, konsultācijas par starptautiskās tirdzniecības un kravu apdrošināšanas jautājumiem;
 • no 2019.gada - Ventspils brīvostas valdes loceklis (pilnvaru termiņš - līdz 2025.gada 1.februārim).

LAILA SPALIŅA

Pārstāv:  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
 
Izglītība: Latvijas Universitāte – maģistra grāds sabiedrības vadībā;
Vidzemes augstskola – profesionālā bakalaura grāds komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās.
 

Profesionālā pieredze:

 • no 2002. līdz 2005.gadam LR Saeimas deputātes palīdze;
 • no 2003. līdz 2004.gadam LR Saeima frakcijas konsultante;
 • no 2004. līdz 2005.gadam Izglītības un zinātnes ministres padomniece komunikācijas lietās;
 • no 2005. līdz 2007.gadam Rīga domes priekšsēdētāja preses sekretāre;
 • no 2007. līdz 2008.gadam biedrības “Basketbola klubs “VEF Rīga”” sabiedrisko attiecību konsultante;
 • no 2008. līdz 2018.gadam biedrības “Basketbola klubs “VEF Rīga”” direktore;
 • no 2008. līdz 2019. gadam biedrība “Basketbola klubs “VEF Rīga”” valdes locekle;
 • no 2010. līdz 2019. gadam biedrības “Mūsu darbs mieram” valdes locekle;
 • no 2015.gada SIA “SPLN”, valdes locekle;
 • no 2019.gada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ministra biroja vadītāja;
 • no 2019.gada Ventspils brīvostas valdes locekle (pilnvaru termiņš - līdz 2025.gada 1.februārim).
Sabiedriskā darbība:
No 2016.gada Biedrības “Latvijas Basketbola savienība” padomes locekle