Brīvostas pārvalde

Mūsu vīzija

Ventspils brīvosta ir Eiropas nozīmes līdzsvarots ostas pakalpojumu un rūpniecības centrs, kura darbību raksturo kvalitāte, efektivitāte un sociālā atbildība.

Mūsu misija

Ventspils brīvostas pārvaldes misija ir veicināt ostas sabiedrības attīstību, sekmējot Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, attīstot ostas teritoriju, piesaistot investīciju projektus, veicinot ražošanas un ostas pakalpojumu attīstību, kā arī jaunu darbavietu izveidi.

Lai īstenotu vīziju, Ventspils brīvostas pārvalde darbojas saskaņā ar trim stratēģiskajiem mērķiem:

  • saglabāt un nostiprināt pašreizējās ostas pozīcijas šķidro un beramkravu tirgū;
  • piesaistīt ostai jaunus darbības veidus un pakalpojumus (t.sk. konteineru, ro-ro u.c.);
  • attīstīt brīvostas industriālajās teritorijās rūpniecisko darbību.

Atbilstoši izvirzītajiem mērķiem ir izstrādāta un tiek īstenota Brīvostas pārvaldes investīciju programma.