Dokumentu pārvaldības nodaļa un sekretariāts

Dokumentu pārvaldības nodaļa un sekretariāts nodrošina uzņēmuma dokumentu apriti, arhīva pārvaldību un risina citus sekretariāta un biroja darbībai nepieciešamus jautājumus. 

Port of Ventspils, Contacts

Dokumentu pārvaldības nodaļas un sekretariāta vadītāja

Gundega Rebhūna
Tālrunis: +371 63621297
Fakss: +371 63602325
E-pasts: info@vbp.lv