Finanšu un budžeta plānošanas nodaļa

Finanšu un budžeta plānošanas nodaļas pārziņā ir uzņēmuma finanšu līdzekļu pārvalde:
- budžeta izstrāde un izpildes kontrole;
- uzņēmuma finanšu rādītāju apkopojums un izvērtējums  —  ceturkšņa, pusgada un gada saimnieciskās darbības rezultātu analīze saskaņā ar budžeta izpildes rādītājiem; 
- nozares ekonomisko  faktoru  un tendenču analīze.
Mārīte Grīnpauka, Finanšu un budžeta plānošanas nodaļas vadītāja, Ventspils brīvosta

Finanšu un budžeta plānošanas nodaļas vadītāja

Mārīte Grīnpauka
Tālrunis: +371 63602309