Ostas aizsardzības virsnieks

Ostas aizsardzības virsnieks nodrošina:

  • ostas drošības plāna ieviešanu, pārskatīšanu un uzturēšanu;
  • sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām Ventspils brīvostas teritorijas un objektu drošības jautājumos;
  • ostas civilās aizsardzības plānā paredzēto pasākumu ieviešanu un izpildi;
  • bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostā.

Ostas aizsardzības virsnieks

Jānis Krūmiņš
Tālrunis: +371 63602314
Mob.tālr.: +371 29258800