Grāmatvedības nodaļa

Grāmatvedības nodaļa veic grāmatvedības uzskaiti, organizāciju un kārtošanu, tajā skaitā — bilances, naudas plūsmas u.c. pārskatu sastādīšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

                                                              

Galvenā grāmatvede

Māra Cēbere
Tālrunis: +371 63602311