Grāmatvedības nodaļa

Grāmatvedības nodaļa veic grāmatvedības uzskaiti, organizāciju un kārtošanu, tajā skaitā — bilances, naudas plūsmas u.c. pārskatu sastādīšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

 
                                                              

Galvenā grāmatvede

Ieva Suhaņenkova
Tālrunis: (+371) 63602311