Kuģošanas atbalsta dienests

Kuģošanas atbalsta dienesta pārziņā ir ostas akvatorijas un kuģu ceļu atbilstība projektētajiem dziļumiem, to attīstība, kā arī navigācijas līdzekļu darbība ostā, jūrā un piekrastē.

Ostas kapteinis

Gunārs Trukšāns
Tālrunis: (+371) 63623324

Kuģošanas atbalsta dienesta vadītājs

Normunds Kornijanovs
Tālrunis: (+371) 63607500

 

Mērīšanas grupa

Dziļumu uzmērīšanas, tralēšanas un padziļināšanas darbi ostas kanālu, akvatoriju un piestātņu attīstībai un uzturēšanai; hidrogrāfisko datu apstrāde un analīze; g/s Dzelme, kuģu SkautsNeptūns, kā arī citu līgumorganizāciju flotu ostas padziļināšanas darbu vadība.

Gruntssūcējs

Gruntssūcējs Dzelme veic ostas akvatorijas un kuģošanas kanālu dziļumu uzturēšanas darbus.

Kuģi "Skauts" un "Neptūns"

Veic Ventspils brīvostas akvatorijas dziļumu kontroles darbus.