Ostas kapteiņa dienests

Ostas kapteiņa dienesta pārziņā ir droša kuģu satiksme visā ostas akvatorijā: drošs kuģu izvietojums un manevrēšana, kuģu ceļu atbilstība projektētajiem dziļumiem, ostas akvatorijas dziļuma kontrole un informācija par pieļaujamo kuģu maksimālo iegrimi, kā arī navigācijas līdzekļu darbība ostā, noteiktās vietās jūrā un piekrastē.

Ostas kapteinis

Gunārs Trukšāns
Tālrunis: +371 63623324
 
 
Ostas kapteiņa dienests, Ventspils osta, Latvijas ostas

Ostas kapteiņa vietnieks

Roberts Puriņš
Tālrunis: +371 26569571

 

Ostas kuģu satiksmes dienests

Tālrunis: +371 63621040 
Kuģu izvietojums enkurvietās un piestātnēs; lokatoru un  sakaru tehnikas uzturēšana un saziņa ar kuģiem; kuģu kustības secības, maršrutu, ātruma un kustības uzraudzība lokatorā; kuģa ievešanas un izvešanas laika kontrole.

Ostas kontroles dienests

Tālrunis: +371 63622669
Kuģu izvietojums ostā un reidā, kuģu kustības ostā, piestātņu stāvokļa un kuģu stāvēšanas apstākļu pārraudzība; ostas akvatorijas stāvokļa — ūdens līmeņa, straumes ātruma, meteoroloģisko apstākļu, piesārņotības monitorings; loču un loču kuģu grupas kuģu gatavības uzraudzība.

Loču dienests, Loču kuģu grupa

Tālrunis: +371 63622669
Kuģu ienākšana, iziešana, pietauvošanā, attauvošanās un pārvietošanās kārtība ostas akvatorijā sadarbībā ar kuģu aģentiem un / vai kuģu satiksmes dienestu.