Kuģošanas atbalsta dienests

Kuģošanas atbalsta dienesta pārziņā ir ostas akvatorijas un kuģu ceļu atbilstība projektētajiem dziļumiem, to attīstība, kā arī navigācijas līdzekļu darbība ostā, jūrā un piekrastē.

Ostas kapteinis

Gunārs Trukšāns
Tālrunis: +371 63623324
Maritime Support Service, Freeport of Ventspils

Kuģošanas atbalsta dienesta vadītājs

Normunds Kornijanovs
Tālrunis: +371 63607500
Fakss: +371 63607501

 

Mērīšanas grupa

Tālrunis: +371 63607678

Uzmērīšanas, tralēšanas un padziļināšanas darbi ostas kanālu, akvatoriju un piestātņu attīstībai un uzturēšanai; dienesta aprīkojuma aparatūras modernizācija; hidrogrāfisko datu apstrāde un analīze; z/s Dzelme un kutera Skauts, kā arī citu līgumorganizāciju flotu ostas padziļināšanas darbu vadība.

Aprīkojuma uzturēšanas grupa

Tālrunis: +371 63622809

Krasta un peldošā navigācijas aprīkojuma uzturēšana — ekspluatācija, apkope, tehniskā kontrole un darbības analīze.

Zemessūcējs "Dzelme"

Tālrunis: +371 63607500
Zemessmēlējs Dzelme veic ostas akvatorijas un kuģošanas kanālu dziļumu uzturēšanas darbus.

Kuteris "Skauts"

Tālrunis: +371 63607678
Dziļuma uzmērīšanas kuteris Skauts veic Ventspils brīvostas akvatorijas dziļumu kontroles darbus izmantojot mūsdienīgas metodes un tehnoloģijas.