Kuģu tauvotāju grupa

Kuģu tauvotāju grupa veic kuģu tauvošanās darbus Ventspils ostas teritorijā.

Vecākie kuģu tauvotāji

Tālrunis: +371 28604412