Tehniskā nodaļa

Tehniskās nodaļas darbības virzieni:

  • hidrobūvju celtniecības organizēšana un uzraudzība, hidrobūvju uzturēšana un apsekošana;
  • krasta saimniecības objektu celtniecības organizēšana un uzraudzība, krasta saimniecības objektu uzturēšana un apsekošana;
  • būvniecības tehnisko projektu izstrādes organizēšana;
  • Ventspils brīvostas pārvaldes datortehnikas un programmatūras uzturēšana, sistēmas administrēšana, sistēmas darbības nodrošināšana un novērošanas sistēmu uzturēšana;
  • brīvostas struktūrvienību materiāli tehniskās apgādes organizēšana;
  • Eiropas Savienības fondu (ERAF, Kohēzijas fonds) projektu realizācija.
 

Tehniskās nodaļas vadītājs

Arnis Mazalis
Tālrunis: (+371) 63602320

 

Aprīkojuma uzturēšanas grupa

Krasta un peldošā navigācijas aprīkojuma uzturēšana — ekspluatācija, apkope, tehniskā kontrole un darbības analīze.