Tehniskā nodaļa

Tehniskās nodaļas darbības virzieni:
- hidrobūvju celtniecības organizēšana un uzraudzība, hidrobūvju uzturēšana un apsekošana;
- krasta saimniecības objektu celtniecības organizēšana un uzraudzība, krasta saimniecības objektu uzturēšana un apsekošana;
- būvniecības tehnisko projektu izstrādes organizēšana;
- Ventspils brīvostas pārvaldes datortehnikas un programmatūras uzturēšana, sistēmas administrēšana, sistēmas darbības nodrošināšana un novērošanas sistēmu uzturēšana;
- kuģu un brīvostas struktūrvienību materiāli tehniskās apgādes organizēšana;
- Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu tehniskā stāvokļa nodrošināšana, kuģu rezerves daļu piegādes un remontu organizēšana;
- Eiropas Savienības fondu projektu vadība.

Tehniskās nodaļas vadītājs

Juris Sīklis
Tālrunis: +371 63602320