Vides uzraudzības nodaļa

Vides uzraudzības nodaļa atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina vides uzraudzību ostā, kā arī naftas produktu pārlējumu savākšanas un piesārņojuma likvidācijas darbus ostas akvatorijā.

Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

Daiga Mažrima
Tālr.: (+371) 63602312
E-pasts: [email protected]

 

Naftas atkritumu savācēju kuģu grupa (NAS)

Tālrunis: (+371) 63628292; (+371) 29161007

Ostas akvatorijas tīrības nodrošināšana - naftas produktu piesārņojuma atkritumu savākšana un uzglabāšana (līdz tie nonāk Piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu grupas kuģu tvertnēs), cieto un peldošo sadzīves atkritumu, meldru u. c. atkritumu savākšana.

 

Piesārņoto ūdeņu savācēju kuģu grupa (PŪS)

Tālrunis: (+371) 26558802
Ar naftu un naftas produktiem piesārņoto ūdeņu un saimniecisko notekūdeņu pieņemšana no kuģiem un nodošana attīrīšanas iekārtām.